Distribuirea trimestrială a dividendelor

Postat in:

September 27, 2018

Autor:

Contana

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
semi-cerc

In cazul în care, doriți să repartizați dividende și în timpul anului calendaristic, vă informăm că Ordinul M.F.P. 3067/2018 publicat în M.O. 792/17.09.2018 stabilește regulile generale de întocmire a situațiilor financiare interimare în scopul plății anticipate a dividendelor.

Daca optați pentu distribuirea dividendelor în cursul anului, veți avea de urmat etapele de mai jos:

  • Inventarierea patrimoniului, respectiv a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și înregistrarea în evidențele contabile a rezultatelor inventarierii. In cazul in care doriți suport pe marginea documentelor necesar a fi intocmite avem rugamintea să ne contactați.
  • Intocmirea unor situații financiare interimare la sfarșitul trimestrului, compuse din bilanț și contul de profit și pierdere, însoțite de politicile contabile semnificative. Până în prezent nu au fost emise modelele de bilanț și cont de profit și pierdere necesare pentru a fi depuse.
  • Decizia adunării generale a asociaților / acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare interimare.
  • Depunerea la MFP a situațiilor financiare interimare în termen de 30 de zile de la aprobare.
  • Plata efectivă a dividendelor interimare și a impozitului în cota de 5%.

In cazul în care sunteți deja clientul nostru, vă rugăm să ne transmiteți dacă optați pentru distribuirea anticipată, pentru a vă ajuta cu pregătitul documentației necesare. Primele dividende anticipate vor putea fi distribuite dupa incheierea trimestrului al treilea din 2018.

Pentru mai multe detalii click aici,  pentru a vedea întreg articolul precum și alte articole cu ultimele informații legislative. 

In cazul în care doriți informații suplimentare privind “taxele mici”, vă invităm în atelierul nostru de creație unde putem găsi împreună o reteță personalizată.