Creșterea firmei tale se măsoară în cifre nu în cuvinte


Am observat că, o mare parte din oamenii de afaceri se comportă ca o persoana care vrea să slăbească, fără a avea niciun cântar și își măsoară progresul fie uitându-se în oglindă fie întrebându-și prietenii.

Raportările financiare, sunt de fapt uneltele care te ajută să își cântărești business-ul și să transformi cifrele în inteligență.

Facem asta ajutându-te să înțelegi pe unde intră și ies banii în afacerea ta, ce impact poate avea concentrarea pe anumite arii din business-ul tău, și ce indicatori ar fi bine să urmărești. Pentru asta vei avea acces lunar la ședințe cu unii din directorii noștri financiari, și vei stabili lună de lună obiective, responsabilități și termene clare prin care ne asigurăm că urmărești drumul între unde ești acum, și unde vrei să ajungi.

Fii liber să acționezi!

Creșterea firmei tale se măsoară în cifre nu în cuvinte


Am observat că, o mare parte din oamenii de afaceri se comportă ca o persoana care vrea să slăbească, fără a avea niciun cântar și își măsoară progresul fie uitându-se în oglindă fie întrebându-și prietenii.

Raportările financiare, sunt de fapt uneltele care te ajută să își cântărești business-ul și să transformi cifrele în inteligență.

Facem asta ajutându-te să înțelegi pe unde intră și ies banii în afacerea ta, ce impact poate avea concentrarea pe anumite arii din business-ul tău, și ce indicatori ar fi bine să urmărești. Pentru asta vei avea acces lunar la ședințe cu unii din directorii noștri financiari, și vei stabili lună de lună obiective, responsabilități și termene clare prin care ne asigurăm că urmărești drumul între unde ești acum, și unde vrei să ajungi.

Fii liber să acționezi!

Informații care te pot ajuta

Nu se cuprind: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale; veniturile din subvenții; veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; veniturile din diferențe de curs valutar; veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora; valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile; veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora; despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului; veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

În anul 2019, societățile care vor repartiza profitul sub formă de dividende au obligația să rețină și să vireze la buget un impozit pe dividende în cota de 5%, la fel ca și anul trecut.
Persoana fizică care încasează dividende mai poate avea însă anumite obligații fiscale, în anumite situații.
Este cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cota de 10% care se datorează de către persoana care a încasat venituri din dividende peste plafonul de 24.960 RON (12 luni * 2.080 RON salariul minim pe economie). Aceasta are obligatța să completeze și să depună declarația unică.
Regula este că dacă o persoană fizică realizează venituri cumulate din una sau mai multe surse (inclusiv dividende) de cel puțin 24.960 RON, datorează CASS.

Da, începând cu data de 15 iulie 2018, legislația românească permite, opțional, repartizarea de dividende aferente anului în curs și trimestrial, nu doar anual cum era prevăzut până acum.

Modificările cu privire la distribuirea dividendelor trimestrial au fost aduse prin intermediul Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Repartizarea trimestrială a dividendelor se va realiza în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop. Din suma permisă spre repartizare se vor scădea toate pierderile reportate din anii anteriori (dacă există), precum și sumele depuse în rezerve.

Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel:
a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili.

Registrul operatorilor intracomunicari nu mai există, a fost abrogat.

Acestea se percep pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

Contribuabilii au obligaţia să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.
Amenda în caz de nerespectare este de la 25.000 lei la 27.000 lei.

Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

Se poate plăti o amendă care depinde de durata întârzierii:

  • – 300 și 1.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare;
  • – 1.000 și 3.000 de lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare;
  • – până la 4.500 de lei, dar nu mai puțin de 1.500 de lei, dacă perioada de întârziere depășeste 30 de zile lucrătoare.