Reglementari privind inregistrarea sau anularea inregistrarii in scopuri de TVA in 2012

Asa cum am promis in articolul privind majorarea plafonului de la care esti obligat sa te inregistrezi ca platitor de TVA , revenim cu precizari privind modul de calcul al cifrei de afaceri care se ia in calcul la stabilirea plafonului, ce ai de facut pentru a te inregistra ca platitor de TVA, si cand poti opta pentru anularea inregistrarii in scop de TVA.

Cum se calculeaza cifra de afaceri care se ia in calcul la stabilirea plafonului?

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea plafonului special de scutire este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice  pentru care locul livrării/prestării se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în Romania, a operaţiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

– livrarile de active fixe corporale sau necorporale efectuate de persoana impozabila;

– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite.

IMPORTANT!

  • Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevăzute  pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.
  • persoana impozabila nou-infiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul inceperii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare.

Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare şi pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica întreaga (65.000 euro: 12 x nr. de luni de functionare).

Inregistrarea in scopuri de TVA

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri  este mai mare sau egala cu plafonul de scutire trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA,  in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii în scopuri de TVA.

Daca persoana impozabila nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie înregistrat în scopuri de taxa.

ATENTIE! Dupa determinarea taxei de plata, organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale în vigoare.

Optiunea privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA  care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul în curs.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156.1 din Codul Fiscal.

Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea.

Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligatiile persoanelor inregistrate în scopuri de TVA.

Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156.1, pana la data de 25 a lunii următoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii în scopuri de TVA.

In ultimul decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform art. 148 si 149 din CF, pentru bunurile mobile aflate in stoc, serviciile neutilizate conform art. 148 lit. c) din CF si bunurile imobile.

ATENTIE! Daca, ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri mai mare sau egala cu plafonul de scutire, are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA si sa isi exercite dreptul sa efectueze ajustarile de taxa in primul decont depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.

Vrei si tu sa afli mai multe despre ce te avantajeaza din punct de vedere al TVA, cum poti profita de noile prevederi, sau cum poti optimiza in general calculul taxelor si impozitelor pentru firma ta?

Contacteaza-ne si iti vom arata in functie de structura activitatii tale, care sunt diferentele de taxe care iti raman in buzunar, si ce prevederi fiscale pot fi aplicate pentru businessul tau

Vrei sa optimizezi mai mult ? Inscrie-te la newsletterul nostru si vei primi ultimele noutati in materie de legislatie contabila si fiscala.

Pentru o “reteta” personalizata de taxe mici, te asteptam in atelierul nostru de “creatie” sa gasim solutia potrivita! Contact

Contana – expert contabil si consultant fiscal Brasov

Comments are closed.