Modificari privind declararea si plata contributiilor sociale de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente şi alte venituri

Modificarile la Codul Fiscal, schimba competentelele privind preluarea si administrarea tuturor contributiilor sociale obligatorii datorate de catre persoanele fizice (cum ar fi contributiile privind  asigurarile de sanatate, sau cele la fondul de pensii), care realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri, aceste competente revenind incepand cu data de 1 iulie 2012 Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Persoanele fizice care, potrivit prevederilor, Codului fiscal au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, sunt:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;

b) membrii intreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;

d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, respectiv:

– venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;

venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica.

– venituri din asocierile fara personalitate juridica dintre persoanele fizice rezidente si persoane juridice romane;

g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole, respectiv venituri din :

– cultivarea si valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;

cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;

exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;

h) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din valorificarea produselor agricole obtinute dupt recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare.

NU datoreaza contribuţia de asigurari sociale:

– pentru categoriile mai sus prezentate (lit.a-h), nu se datoreaza contribuţia de asigurari sociale de catre persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii sau de catre cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii;

– persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole respectiv din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor sau din exploatarea pepinierelor viticole/pomicole si altele asemenea;

– persoana fizica pentru venitul obinut dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica;

– persoanele care obtin venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industrial sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare;

– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

NU se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate:

– pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, daca persoanele fizice respective realizeaza si venituri din:

– salarii/asimilate salariilor;

– indemnizatii de somaj;

– pensii mai mici de 740 lei;

– cele mentionate la lit. a) – d), g) si h), mai sus prezentate;

– activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;

– activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica;

– asocierile fara personalitate juridica, respectiv asocierile dintre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat în Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

Declararea si plata contributiilor sociale:

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaratiei de venit estimat si a declaratiei privind venitul realizat, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

NOTA 1: Au obligatia completarii si depunerii la organul fiscal competent (organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu) a declaratiei privind venitul asigurat, persoanele care se autorizeaza pentru activitatile respective dupa data de 01.07.2012.

Stabilirea obligatiilor de plata privind contributiile sociale se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

NOTA 2: Pentru veniturile persoanelor fizice obtinute anterior datei de 01.07.2012, competenta in administrarea contributiilor sociale datorate precum si in solutionarea eventualelor contestatii impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea acestora, revine caselor de asigurari sociale.

Ca urmare, persoanele fizice care au realizat venituri anterior datei de 01.07.2012 si pentru care aveau obligatia platii contributiilor sociale, dar nu le-au declarat, sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratia de asigurare la casele teritoriale de asigurari.

Contributiile sociale datorate de persoanele fizice si neachitate pana la data de 01.07.2012, vor fi urmarite si incasate de catre ANAF, care va prelua si procedurile de executare silita aflate in derulare.

Plati anticipate cu titlu de contribuţii sociale:

Persoanele care au calitatatea de contribuabili la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, sunt obligate sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale, cu exceptia celor care realizeaza venituri cu regim de retinere la sursa.

Pentru contributia de asigurari sociale de sanatate, platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul realizat sau pe baza normelor de venit.

Pentru contributia de asigurari sociale platile anticipate se stabilesc pe baza venitului declarat.

Contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice stabilite de catre organul fiscal in decizia de impunere, se platesc trimestrial, in 4 rate egale, pană la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru.

Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin decizia de impunere anuala, pe baza careia se regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

Persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole, respectiv venituri din:

cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat,

cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor,

exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, datoreaza in cursul anului contributia de asigurari sociale de sanatate, sub forma platilor anticipate semestriale, respectiv pana la 25 septembrie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv.

Persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, respectiv:

venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;

– venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica,

– venituri din asocierile fara personalitate juridica dintre persoanele fizice rezidente si persoane juridice romane.

– venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, datoreaza contribuţii sociale individuale, retinute la sursa de catre platitorii veniturilor respective.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza doar venituri din:

  • cedarea folosintei bunurilor;
  •  investitii;
  •  premii si castiguri din jocuri de noroc;
  •  operatiunea de fiducie;
  •  alte surse.

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care obţin veniturile mentionate anterior se stabileste de catre organul fiscal competent prin decizia de impunere anuala, pe baza informatiilor din:

– declaratia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, si operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen;

– declaratia de impunere trimestriala, pentru veniturile din tranzactii cu titluri de valoare, altele dect partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;

– declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit;

– evidenta fiscala, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, in cazul în care venitul net se stabileste prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in anul urmator celui de realizare a venitului, se comunica de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, si se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care nu realizeaza venituri:

Persoanele care nu realizeaza venituri, pentru a dobandi calitatea de asigurat, au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta valoarea salariului minim brut pe tara.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru aceasta categorie de persoane fizice, se efectueaza lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datoreaza contribuţia.

ATENŢIE! Incepand cu data de 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul în care aceasta este diferita de domiciliu.

Neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.

Prezentul ghid a fost publicat de Ministerul Finantelor Publice – sursa: static.anaf.ro

In cazul in care te incadrezi intr-una din situatiile de mai sus, contacteaza-ne si iti vom arata in functie de structura activitatii tale, care iti sunt obligatiile declarative, care sunt diferentele de taxe care iti raman in buzunar, si ce prevederi fiscale pot fi aplicate pentru businessul tau

Vrei sa sa fii tinut la curent in timp util cu modificarile legislative, astfel incat sa nu fii luat prin surprindere? Inscrie-te la newsletterul nostru si vei primi ultimele noutati in materie de legislatie contabila si fiscala.

Pentru o “reteta” personalizata de taxe mici, te asteptam in atelierul nostru de “creatie” sa gasim solutia potrivita! Te asteptam pe pagina noastra de contact pentru mai multe detalii.

Contana – expert contabil si consultant fiscal

Comments are closed.