D

Pentru a va fi mai usor sa intelegeti limbajul contabil, uneori neclar sau complicat, aveti la dispozitie un dictionar de termeni des intalniti in limbajul curent sau in documentele pe care le intalniti des in activitatea dvs.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

‘a fortiori’ ‘expresie din limba latina care inseamna „cu siguranta”
‘a posteriori’ ‘expresie din limba latina care inseamna „din ceea ce s-a concluzionat”‘)
‘a priori’ ‘expresie din limba latina care inseamna „inaintea oricaror fapte”
‘ab initio’ ‘de la inceput (latina).’)
‘ab intestat’ ‘ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala.’)
‘abandon’ ‘decizia de a renunta la un bun sau la un drept
‘abatere’ ‘din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate
‘abilita’ ‘a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare
‘abitatie’ ‘dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane
‘abjudecare’ ‘din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca.
‘abrogare’ ‘anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale
‘absorbtie’ ‘preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala
‘abuz’ ‘depasire a legalitatii, fapta ilegala
‘acceptant pentru onoare’ ‘tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei
‘accesiune’ ‘incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru
‘acciza’ ‘taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate.
‘achiesare’ ‘a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare
‘acont’ ‘parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte
‘acoperire bancara’ ‘garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale
‘acoperire la termen’ ‘o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare.’)
‘acoperire monetara’ ‘cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare
‘acord’ ‘consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic
‘acord barter’ ‘un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme
‘acord de cliring’ ‘acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur
‘acord swap’ ‘acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie
‘acreditare’ ‘imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare
‘acreditiv’ ‘modalitate de plata prin care cumparatorul rezerva o anumita suma de bani in numele furnizorului sau la unitatea bancara a acestuia din urma, in vederea achitarii marfurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate, atunci cand expedierea, executarea sau prestarea lor se face in conditiile convenite.
‘acreditiv cesionat’ ‘acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma
‘acreditiv cu plata diferata’ ‘acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile.’)
‘acreditiv revolving’ ‘forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma
‘acreditiv stand-by’ ‘acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar
‘act’ ‘document emis de o persoana fizica sau juridica
‘actionar’ ‘Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni.’)
‘actionariat’ ‘totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii.’)
‘actiune’ ‘hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni
‘activ’ ‘se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele.’)
‘activ circulant’ ‘numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate innumerar, in maxim un an , cum ar fi creantele, stocurle instrumentele financiare tranzactionabile.De regula activele curente nu sunt foarte profitabile, dar tind sa confere lichiditate si siguranta operatiunilor unei societati
‘activ comercial’
‘acelasi lucru cu activ de exploatare.’)
‘activ curent’ ‘acelasi lucru cu active circulante’)
‘activ de exploatare’ ‘este format din activul circulant si imobilizari
‘activ fictiv’ ‘active care nu au existenta de sine statatoare
‘activ financiar’ ‘intr-o acceptiune larga, un activ financiar este un drept, in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu, privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani; sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare
‘activitate’ ‘conform Cod Fiscal orice activitate desfasurata de catre o persoana în scopul obtinerii de venit;
‘active’ ‘totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic; in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite
‘activitate dependenta’ ‘conform Cod Fiscal – orice activitate desfasurata de o persoana fizica într-o relatie de angajare;
‘activitate dependenta la functia de baza ‘ ‘conform Cod Fiscal – orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, în conformitate cu prevederile legii;
‘activitate independenta’ ‘conform Cod Fiscal – orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decât o activitate dependenta;
‘active fixe’ ‘sunt toate valorile economice imobilizate
‘active si pasive transferate’ ‘conform Cod Fiscal – activele si pasivele societatii cedente care, în urma fuziunii, divizarii sau divizarii partiale, sunt integrate unui sediu permanent al societatii beneficiare, situat în statul membru al societatii cedente, si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de impozitare;
‘activitati cu risc major’ ‘acele activitati care, prin caracteristicile lor, antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire; aceste activitati pot fi, in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager), sporturi acvatice (cu motor), alpinism, scufundari acvatice.
‘actuar’ ‘specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare
‘acumulare de capital’ ‘cresterea capitalului unei firme sau tari
‘adaosul comercial’ ‘suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata
‘ademptiune’ ‘luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu
‘adeverinta’ ‘dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt
‘adeziune’ ‘alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva
‘adunare generala’ ‘organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii; decide cu privire la problemele majore ale societatii, la planurile apropiate ori indepartate, la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general
‘adunare generala a actionarilor’ ‘prescurtare AGA; cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni
‘AED’ ‘cod monetar ISO pentru dirham
‘affacturage’ ‘termen provenit din limba franceza, acelasi lucru cu factoring
‘afin’ ‘inrudit, ruda prin alianta
‘afretare’ ‘termen naval, inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul
‘agent custode’ ‘agent de compensare si decontare colectiva
‘agent de asigurare’ ‘persoana fizica sau juridical abilitata in baza autorizarii asiguratorului, sa negocieze sau sa incheie, in numele si in contul Asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii.
‘agent de bursa’ ‘persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte
‘agentia de turism’ ‘unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.’)
‘agio’ ‘termen cu trei semnificatii: 1. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar; 2. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia; 3. adaos la un pret’)
‘agregat’ ‘un indicator sau marime statistica cu care se masoara, compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari, obtinut prin insumarea, dupa anumite reguli, a unor operatii, fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva
‘ajustare de valoare’ ‘expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei; prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului’)
‘al pari’ ‘la paritate, situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale
‘alienabil’ ‘care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri drepturi)
‘alocatie’ ‘suma de bani provenita de la bugetul de stat, destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective
‘alonja’ ‘pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive’)
‘amanet’ ‘contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor
‘ambalajele’ ‘obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului
‘amenda’ ‘sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.
‘AMEX’ ‘abreviere (din engleza) – „American Stock Exchange” (Bursa de Valori/actiuni din SUA)’)
‘amiabil’ ‘(despre litigii, conflicte) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica
‘amortisment’ ‘Opera?ie financiara care consta în strângerea treptata a unei datorii
‘amortizare’ ‘partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata pe masura uzarii lor.
‘amortizare a cambiei’ ‘anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala, a titlului cambial care a fost sustras, pierdut sau distrus, cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale]
‘amortizare a capitalului social’ ‘operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari
‘amortizare a datoriei’ ‘plata treptata a datoriei (creditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare’)
‘amortizare accelerata’ ‘presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare
‘amortizare degresiva’ ‘presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor
‘amortizare lineara’ ‘presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor
‘analiza dosarului’ ‘completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut; se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii
‘anatocism’ ‘capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate
‘andosa’ ‘a indica, pe versoul unui cec, numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului
‘andosare’ ‘depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau, a semnaturii sale pe dosul efectului, pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare).
‘angajament de plata’ ‘formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a)
‘anglo saxon’ ‘sistem contabil reprezentat în principal in SUA si Marea Britanie (dar nu numai); informarea contabil-financiara are un obiectiv precis si anume ea urmsreste sa serveasca interesele investitorilor; lucrarile contabile nu se desfasoara pe baza unor norme, principii si reguli stabilite prin lege, ci pe baza experientelor contabile indelungate.
‘aniversarea politei’ ‘fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare.’)
‘antecalculatie’ ‘calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari
‘antrepriza’ ‘Lucrare industriala.comerciala ,de constructii (lucrare propriu zisa)efectuata de intreprindere specializata.
‘anuitate’ ‘denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din „principal” (suma care se plateste din valoarea creditului) si „dobanda” (dobanda aferenta creditului).’)
‘apa de conducta’ ‘apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa
‘ARB’ ‘Asociatia Romana a Bancilor. Asociatia Romana a Bancilor (ARB) Infiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai in institutiile de credit. (http://www.arb.ro/).’)
‘arbitraj’ ‘operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora
‘arhiva Electronica de Garantii’ ‘baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.’)
‘arhivare’ ‘se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului
‘articol contabil’ ‘este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei
‘articol contabil compus’ ‘este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers
‘articol contabil de stornare’ ‘serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.’)
‘articolul contabil simplu’ ‘este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.’)
‘asigurare’ ‘contractul de asigurare, reglementat de Polita, de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare, de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare.
‘asigurare de viata’ ‘un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului.’)
‘asigurare tip „toate riscurile’ ‘o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica)
‘asigurat’ ‘partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita
‘asigurator’ ‘societatea de asigurare.’)
‘asociere, fara personalitate juridica’ ‘conform Cod Fiscal – orice asociere în participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, în întelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise în aplicare;
‘ATM’ ‘automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice
‘audit’ ‘verificare a tuturor proceselor intr-o societate, in acest fel se poate analiza eficienta societatii
‘autoritate fiscala competenta’ ‘conform Cod Fiscal – organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale;
‘aval’ ‘act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de giranti, garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare, pentru a fi mobilizat, cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare.
‘avans asupra marfurilor’ ‘credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. Se mai numeste Credit Lombard.’)
‘avans in cont curent’ ‘acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. Se mai numeste overdraft.’)
‘avansuri de trezorerie’ ‘sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului
‘avertisment’ ‘sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara
‘aviz de credit’ ‘documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont
‘aviz de insotire’ ‘este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate cat si in relatia client-furnizor. Serveste ca document de descarcare/incarcarea a gestiunii
‘balanta’ ‘tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati, echilibrati, pe o anumita perioada. Balanta cuprinde doua parti: – prima evidentiaza formarea de resurse, – a doua evidentiaza utilizarea acestora.
‘balanta de plati externe’ ‘tablou economic in care se inscriu si se compara platile si incasarile efectuate de o tara in relatiile sale cu alte tari
‘balanta de verificare’ ‘ocedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.
‘balanta sah’ ‘de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare.’)
‘banca centrala’ ‘banca investita cu functii de emisie a monedei si de manevrare directa sau indirecta a volumului si costului creditului la nivel national. Atributia principala a bancii centrale este de a asigura stabilitatea monetara si de a veghea la compatibilitatea acesteia cu expansiunea economica. Ea regleaza lichiditatea
‘banca corespondenta’ ‘banca ce opereaza ca un agent al unei banci straine.
‘bancruta’ ‘stare de incetare a platilor din vina debitorului
‘bancruta frauduloasa’ ‘acte de frauda in dauna creditorilor
‘barare’ ‘aplicare a doua bare paralele, in diagonala pe prima fila a unui cec, care indica prezentarea la plata a cecului prin intremediul unui bancher.
‘barter’ ‘schimbul de marfuri/servicii de valori egale
‘baza de calcul a venitului’ ‘este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului
‘BEI’ ‘Banca Europeana de Investitii – institutie a Uniunii Europene cu atributia de a favoriza prin acordarea de imprumuturi pentru investitii
‘beneficiar’ ‘persoana indreptatita sau desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite cazul producerii unui eveniment asigurat.’)
‘beneficiar garantie’ ‘subiectul caruia ii este platita despagubirea
‘bilant’ ‘un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat
‘bilet la ordin’ ‘Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar. Elementele obligatorii pe care biletul la ordin trebuie sa le contina sunt: denumirea de bilet la ordin; promisiunea expresa si neconditionata a emitentului de a plati o anumita suma de bani; scadenta platii; locul unde se va efectua plata; locul si data emiterii biletului la ordin; semnatura emitentului. In cazul in care lipseste una din mentiunile amintite, biletul la ordin nu este valabil, decat in cazul in care: daca lipseste scadenta, biletul la ordin e platibil la vedere; daca lipseste locul platii, plata se va efectua la locul unde a fost emis titlul respectiv; daca lipseste locul emiterii, acesta se considera a fi cel mentionat langa numele semnatarului. Biletul la ordin indeplineste functia de instrument de plata si de titlu de credit, el putand fi utilizat pentru garantare a unor tranzactii financiare internationale.
‘BIRD’ ‘Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare – institutie financiara internationala cunoscuta si sub denumirea de Banca Mondiala.’)
‘birou’ ‘inseamna organizatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care a fost constituita conform Recomandarii nr.5.’)
‘birou de asistenta’ ‘inseamna Biroul care este autorizat sa gestioneze si sa regularizeze o reclamatie.’)
‘birou emitent’ ‘inseamna Biroul – birou platitor – (si/sau un membru al acestui Birou) sub autorizarea caruia a fost eliberat un certificat de asigurare si care este raspunzator pentru indeplinirea obligatiilor Biroului gestionar
‘birou gestionar’ ‘inseamna Biroul (si/sau un membru al acelui Birou care actioneaza sub autorizarea acestuia) care are raspunderea
‘biroul de credit’ ‘institutie privata, avand ca actionari bancile comerciale care au intocmit o baza de date administrata de acesta si care cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice; informatiile sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti.
‘BIS’ ‘Bank of International Settlements – Banca Reglementelor Internationale este o institutie financiara internationala; unul din comitetele sale permanente este Comitetul de la Basel de supraveghere bancara care a elaborat Standardele Basel de adecvare a capitalului.’)
‘boala profesionala’ ‘afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii
‘bon de comanda-chitanta’ ‘formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
‘bonificatii’ ‘reduceri ale primelor de asigurare
‘bonul de consum’ ‘da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata
‘bonul de lucru’ ‘prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari
‘bonuri de trezorerie’ ‘titluri emise pe termen scurt (maximum 540 zile) de catre stat (Ministerul de Finante) pentru procurarea de resurse de la agenti bancari sau nebancari. Termenul de bon de tezaur
‘broker’ ‘persoana/firma care actioneaza ca intermediar intre vanzatorii si cumparatorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) si efecte de comert.’)
‘BUBOR’ ‘rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara; rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este intotdeauna mai mare decat BUBOR
‘buget’ ‘totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii,intreprinderi, stat, etc. prevazute pt. o perioada de timp determinata
‘bunuri gata de functionare’ ‘Bunurile sunt considerate ca fiind gata de functionare de indata ce procesul normal de functionare poate sa inceapa sau a inceput – daca se cere
‘bun mobiliar’ ‘Obiect identificabil ,portabil si corporal,considerat de public drept personal ;.(ex,mobilier,colectii,aparate,active curente ale unor intreprinderi,stocuri,obiecte de inventar)
‘cadastru’ ‘Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta
‘caiet de sarcini’ ‘documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei.’)
‘cambie’ ‘este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar. Printre mentiunile obligatorii ale unei cambii se afla: denumirea cambiei, ordinul neconditionat de plata, numele trasului, indicarea scadentei (la vedere, la un anumit timp de la vedere, la un termen de la emiterea cambiei, la o zi fixa), indicarea locului unde trebuie facuta plata, numele aceluia la ordinul caruia sau la ordinul caruia se va face plata, data si locul emiterii cambiei, semnatura tragatorului. Pe langa aceste mentiuni obligatorii, cambia poate avea si o serie de mentiuni facultative (inserarea unor clauze).
‘cambie titlu de credit’ ‘= de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.’)
‘cambist’ ‘agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta.’)
‘capital’ ‘suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati.’)
‘capital angajat’ ‘capital imprumutat+capital propriu
‘capital curent’ ‘poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la ora actuala – pentru a evalua societatea se are in vedere principiul prudentei; – capitalul propriu sau activul net al unei societati cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului; – activul net contabil (ANC)= total active – total datorii
‘capital propriu’ ‘activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor
‘capital social’
‘valoarea bunurilor aduse ca aport in societate
‘capitalizare’ ‘crestere gradata prin adaugare; capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.’)
‘capitalizare bursiera’ ‘valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori’)
‘capitaluri proprii’ ‘capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat.’)
‘card bancar’ ‘card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri
‘cartea mare’ ‘se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic
‘cash collateral’ ‘depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului.’)
‘cash-flow’ ‘diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii; cash-flow brut este constituit din profit net
‘cass’ ‘principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii populatiei in Romania,sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice contribuie cu o suma proportionala cu vneitul lor,sistem care creeaza o solidaritate intre ei sanatosi si cei bolnavi,intre tineri si batrani.
‘cautiune’ ‘contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza
‘cec’ ‘inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul.’)
‘cec de calatorie’ ‘instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate
‘cec in numerar’ ‘document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.’)
‘Centrala Riscurilor Bancare (C’ ‘Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri.’)
‘cenzor’ ‘persoana numita sa faca verificarea unei activitati.’)
‘certificat de asigurare’ ‘emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii.’)
‘certificat de depozit’ ‘hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp; pot fi nominative
‘cesiune’ ‘reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. Acesta poate avea drepturi asupra salariului
‘cesiunea’ ‘dreptul Contractantului de a obtine credite bancare, garantand cu contractul de asigurare.
‘cheltuieli’ ‘sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale
‘cheltuieli deductibile’ ‘cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului
‘cheltuieli de livrare’ ‘cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare
‘cheltuieli de productie’ ‘sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare
‘cheltuieli de repatriere’ ‘cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice
‘cheltuieli exceptionale’ ‘reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala
‘cheltuieli in legatura cu cura’ ‘tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari.’)
‘cheltuieli inregistrate’ ‘in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.’)
‘cheltuieli medicale’ ‘cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta
‘cheltuieli nedeductibile’ ‘sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.’)
‘cheltuieli tehnologice’ ‘cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate.’)
‘chitanta’ ‘document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.’)
‘cifra de afaceri’ ‘suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.’)
‘CIP’ ‘Carriage and insurance paid to – port paye – assurance comprise jusqu”a – fracht si asigurare platite pana la (…locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT
‘clauza’ ‘prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.’)
‘clauza suplimentara’ ‘amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard.’)
‘clearing’ ‘sistem de plata prin compensare, fara numerar.
‘coeficient de indatorare’ ‘indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt).’)
‘coeficient/indicator de lichid’ ‘aport care pune in evidenta, pornind de la bilantul unei companii, relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ.
‘colationare’ ‘confruntarea unei copii cu originalul.’)
‘comanda’ ‘document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.’)
‘comision’ ‘conform Cod Fiscal – orice plata în bani sau în natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legatura cu o operatiune comerciala;
‘comision la administrarea cred’ ‘serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului.’)
‘comisionar’ ‘persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu
‘comitent’ ‘persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau
‘comodat’ ‘imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat.
‘compensare/clearing’ ‘procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti
‘conosament’ ‘documentul aferent unei incarcaturi pe vas
‘consolidare’ ‘integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama.’)
‘consortiu bancar’ ‘grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit.’)
‘cont bancar’ ‘aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca; contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment; in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda.’)
‘cont curent’ ‘mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.
‘cont de card’ ‘cont bancar aferent fiecarui card emis; functioneaza in regim de cont curent.’)
‘cont escrow’ ‘este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor
‘contabilitate’ ‘ stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.
‘contabilitatea de gestiune’ ‘denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA¡: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor
‘continuitatea activitatii’ ‘impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate
‘Contul de profit si pierderi’ ‘cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.
‘Conturi inafara bilantului’ clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care nu apartin agentului economic, dar care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilant.
‘contract’ ‘act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice.’)
‘contract de achizitie publica’ ‘contract incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii.
‘contract de asigurare’ ‘polita de asigurare, Conditiile generale si/sau speciale de asigurare, precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare, Raportul inspectiei de risc, Specificatia, Fisele tehnologice, alte acte sau documente aditionale).
‘contract de asigurare cu suma’ ‘contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat; in acest context
‘contract de asigurare liber de
plata primelor’
‘un contract de asigurare, de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare, iar contractul incheiat initial este modificat, astfel incat, suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului
‘contract de comision’ ‘contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie
‘contract de management’ ‘acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica
‘contract de optiuni negociabil’ ‘Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta
‘contract de tip unit linked’ ‘un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari.’)
‘contract de transport de marfu’ ‘conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor
‘contract futures’ ‘Un contract futures este un angajament standardizat între doi parteneri, un vânzator ?i un cumparator, de a vinde, respectiv de a cumpara un bun (marfuri, ac?iuni, valute, aur etc) la un pre? stabilit în momentul încheierii tranzac?iei ?i cu executarea contractului la o data viitoare
‘contract traditional’ ‘un contract care are doar componenta de protectie.’)
‘contractantul asigurarii’ ‘persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia.’)
‘contractul colectiv de munca’ ‘se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau
‘contractul de calatorie ‘ ‘acordul de vointa dintre asigurat si turist
‘contract de leasing financiar’ ‘- orice contract de leasing care îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;

c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata în procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata în procente;

d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; în întelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;

‘contract de leasing operational’ conform Cod Fiscal – orice contract de leasing încheiat între locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu îndeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 lit. b) – e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci când optiunea de cumparare nu este exercitata la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului;
‘contributii sociale obligatorii’ conform Cod Fiscal – orice contributii care trebuie platite, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale;
‘conventia „CMR”‘ ‘reprezinta „Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele”
‘cotatie bursiera’ ‘istarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune, obligatiune, bon de trezorerie etc.)
‘creanta’ ‘dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia.’);
‘credit bancar’ ‘imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. Creditele se definesc dupa durata, destinatie, garantiile aduse, moneda etc.
‘credit comercial’ ‘este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri
‘credit fiscal’ ‘Conform Cod Fiscal – o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în strainatate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste în prezentul cod;
‘credite angajate’ ‘suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana.’)
‘creditor chirografar’ ‘creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii.’)
‘creditul punte’ ‘imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar
‘cuantumul prejudiciului’ ‘ reprezinta contravaloarea raspunderilor, costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.
‘cupiura’ ‘unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota.’)
‘curs de schimb’ ‘pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta.’)
‘Custode’ ‘persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare
‘dae’ ‘Dobanda anuala efectiva exprima sub forma procentuala costul total al unui credit. Rolul DAE este tocmai de a aduce la acelasi numitor comun toate costurile unui credit. Mai precis, DAE transforma si comisioanele aferente unui imprumut sub forma unei dobanzi. In acest fel, devine posibila compararea a doua credite, indiferent de tipul comisioanelor percepute. Iar diferenta dintre DAE si rata dobanzii se datoreaza in mare parte acestor costuri suplimentare: comisioane initiale, lunare, anuale, prime de asigurare de viata, etc
‘data de expirare a contractulu’ ‘data la care se termina valabilitatea contractului de asigurare.’)
‘data intrarii in vigoare a con’ ‘data la care este emisa polita de asigurare.’)
‘datorie’ ‘obligatie contractata fata de un tert, care are drept contrapartida din punctul de vedere al acestuia din urma, o creanta.
‘datorii contingente ‘o obligatie potentiala aparuta ca urmare a unor evenimente trecute,anterior datei bilantului si a caror existenta se confirma numai de aparitia sau neaparitia mai multor evenimente
‘datorie neta’ ‘valoarea totala a creditelor, inclusiv dobanzile aferente, din care se scad, dupa caz, urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti; garantiile lichide: depozite constituite la banci, scrisori de garantie bancara etc.; alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului.
‘dauna’ ‘prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat.’)
‘dauna (paguba) partiala’ ‘avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate, astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente.
‘dauna (paguba) totala’ ‘furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea, inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata.
‘debit’ ‘datorie; coloana din stanga a unui cont in care se inregistreaza datoriile.’)
‘debitor’ ‘persoana fizica sau compania care solicita un credit bancar si care se obliga prin contract sa plateasca bancii, la o anumita scadenta, imprumutul solicitat. De regula, debitor este orice individ sau entitate juridica a carei obligatie este de a plati o anumita suma de bani, intr-un termen stabilit, unui tert.
‘debitul’ ‘sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere. in cazul in care plata de catre turist a serviciilor contractate cu agentia de turism a fost facuta in lei
‘Deduceri personale’ ‘suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere.
‘deficit’ ‘ soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date; in cazul schimburilor internationale, deficitul corespunde soldului negativ al balantei comerciale (importuri mai mari decat exporturi) sau al balantei de plati (exporturi de bunuri si incasari din prestari de servicii pentru straini inclusiv turism si servicii bancare mai mici decat importuri si plati pentru prestari de servicii inclusiv de turism si bancare efectuate in strainatate pentru nationali)
‘delegatie’ ‘document justificativ prin care cineva este desemnat sa reprezinte societatea sau sa actioneze in numele cuiva ;
‘depreciere’ ‘diminuare de valoare; scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari
‘descoperire de cont’ ‘facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. Se mai numeste overdraft.’)
‘despagubire’ ‘suma platita de Asigurator, dupa caz, Asiguratului sau Beneficiarului asigurarii, pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate.
‘devalorizare’ ‘diminuare a valorii monedei nationale in raport cu una sau mai multe valute de referinta sau cu pretul aurului. Devalorizarea poate ajuta o tara sa isi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri.’)
‘dezinflatie’ ‘reducerea inflatiei intr-o economie prin cresterea fiscalitatii
‘discount comercial’ ‘reducere sau diminuare acordata in cota procentuala;
‘disponibilitati’ ‘totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.’)
‘Diurna’ ‘Indemnizatie platita cuiva pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în alta localitate în interes de serviciu.Suma zilnica platita unui ziler
‘dividend’ ‘conform Cod Fiscal – o distribuire în bani sau în natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica,
‘divizare’ ‘conform Cod Fiscal -operatiunea prin care o societate, în momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-înfiintate, în schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, de titluri de participare reprezentând capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
‘divizare partiala’ ‘conform Cod Fiscal – operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nou-înfiintate, lasând cel putin o ramura de activitate în compania cedenta, în schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, titlurile de participare reprezentând capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;
‘dobanda’ ‘conform Cod Fiscal – orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita în cadrul unei datorii, în legatura cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânata;
‘documente de transport’ ‘scrisoare de trasura sau alte documente asemanatoare.’)
‘dreptul de autor si drepturile conexe’ ‘conform Cod Fiscal – constituie obiect al acestora operele originale de creatie intelectuala în domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
‘efect de comert’ ‘inscris negociabil care constata o creanta de o anumita valoare, platibila imediat sau in termen scurt: cambia, biletul la ordin, cecul.
‘efect de levier’ ‘expresie care desemneaza efectul de ameliorare exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilitatii capitalurilor proprii ale companiei; acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei operatiuni este superioara costului capitalurilor de imprumut care finanteaza aceasta operatiune. Se mai numeste efect de parghie.’)
‘eligibil’ ‘sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit.’)
‘embosare’ ‘inscriptionare in relief a datelor de identificare ale unui card bancar
‘EURIBOR’ ‘abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata
‘Evaziunea fiscala’ ‘sustragerea prin orice mijloace,in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in continuare contribuabili.
‘eveniment asigurat’ ‘eveniment pentru care se incheie contractul de asigurare cind acesta s-a produs. asiguratorul va plati suma asigurata beneficiarului politei.’)
‘excedent’ ‘Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi; situatie contrara deficitului sau penuriei.’)
‘exercitiu’ ‘perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public; de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic.’)
‘exigibil’ ‘parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
‘expert contabil’ ‘Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si conducere a activitatii economice-financiara si de contabilitate, de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.
‘factoring’ ‘forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita „aderent”
‘faliment’ ‘situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca; administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic.’)
‘FED’ ‘Federal Reserve System – ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala.’)
‘FIFO (primul intrat/primul iesit)’ ‘metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului lot evaluarea se face la costul de achizitie al celui de-al doilea lot intrat s.a.m.d. Metoda prezinta dezavantajul ca in perioadele de inflatie apare un profit brut mai mare decat cel real si unitatea va plati un impozit pe profit mai mare.
‘FMI’ ‘Fondul Monetar International – organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international.’)
‘fond de plasamente financiare’ ‘fondul asiguratului, format din partea de investitii alocata din prima de asigurare, si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate.
‘fondul cinegetic al Romaniei’ ‘se compune din unitati de gospodarie cinegetica, denumite fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar si astfel delimitate, incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.
‘forfetare’ ‘1. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila; 2. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare; 3. operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei.’)
‘formular de aviz de garantie’ ‘documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun
‘Franciza’ ‘conform Cod Fiscal – sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
‘fransiza’ ‘partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat.’)
‘fransiza temporala’ ‘perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita
‘futures’ ‘operatiune comerciala cu valori mobiliare, valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor.
‘gaj’ ‘obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.’)
‘garantie’ ‘bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.’)
‘garantie bancara de buna execu’ ‘depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica.’)
‘girant’ ‘persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert
‘goodwill’ ‘buna reputatie a unei companii, care poate fi calculata ca parte a activului unei companii, in mod separat de valoarea activelor tangibile, si integrata in valoarea de piata a acelei companii.
‘hartie de valoare’ ‘orice titlu constituind suportul unei creante sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piata.’)
‘holograma’ ‘simbol/desen tridimensional
‘home-banking’ ‘sistem de derulare a operatiunilor bancare care se bazeaza pe conexiunea intre computerul aflat la domiciliul sau sediul clientului si computerul bancii.’)
‘IAS’ ‘Standardele Internationale de Contabilitate.’)
‘IFC’ ‘International Finance Corporation – companie subsidiara a Bancii Mondiale care acorda imprumuturi companiilor private.’)
‘imprinter’ ‘cititor manual de card; echipament pus la dispozitia comerciantilor de bancile emitente de carduri
‘incetare de plati’ ‘situatia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plata nu poate face fata datoriilor.’)
‘indatorire de serviciu’ ‘orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila
‘indemnizatia de asigurare’ ‘valoarea maxima stabilita intre suma asigurata specificata in contractul de asigurare si valoarea contului detinut de Contractantul asigurarii la data producerii evenimentului asigurat
‘indemnizatie de asigurare’ ‘suma platibila la aparitia evenimentului asigurat
‘insolvabilitatea’ ‘situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor.’)
‘inspectie de risc’ ‘vizualizarea si verificarea starii generale, precum si conformitatea documentelor prezentate, ale autovehiculelor aflate sub incidenta asigurarii
‘intracomunitar’ ‘activitate, actiune, operatiune desfasurata in interiorul Comunitatii Europene
‘invaliditate’ ‘incapacitatea permanenta, partiala sau totala a asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident
‘invaliditate permanenta’ ‘reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, provocata de un accident in care a fost atinsa integritatea corporala, constatata in termenul prevazut in conditiile de asigurare si nesusceptibila de ameliorari.
‘investitie’ ‘plasament de bani in valori mobiliare aducator de venit sub forma de dobanda
‘ipoteca’ ‘cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil; garantie in contractele de credit.’)
‘joint venture’ ‘Acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent). Controlul unei activitati economice este conjugat atunci cand el este exercitat
‘jurnale de TVA’ ‘Sunt documente obligatorii de tinere a evidentei operatiunilor impozabile,in scopuri de tva astfel incit sa se poate determina baza de impozitare si taxa pa valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri si /sau prestari de servicii efectuate,deductibila aferenta achizitiilor
‘know-how’ ‘conform Cod Fiscal – orice informatie cu privire la o experienta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta informatie; în masura în care provine din experienta, know-how-ul reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii;
‘leasing’ ‘tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare
‘leasing financiar’ ‘locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului.’)
‘leasing operational’ ‘locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor.’)
‘LIBOR’ ‘rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce.’)
‘lichiditate’ ‘capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare; este exprimata prin indicatorul de lichiditate
‘LIFO (ultimul intrat/primul iesit)’ ‘pentru iesiri se atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la pretul de achizitie al ultimei intrari si dupa epuizarea lotului se trece la preturile lotului achizitionat inaintea acestuia s.a.m.d. Ca dezavantaj al metodei se mentioneaza faptul ca in perioadele de inflatie are loc micsorarea profitului real al unitatii.
‘majorare capital social’ ‘cresterea capitalului social prin aportul in bani sau natura al proprietarului
‘marja’ ‘diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.’)
‘marja bruta de autofinantare’ ‘cash-flow; marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii.’)
‘marja neta de autofinantare’ ‘cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile.’)
‘marja neta de dobanda’ ‘se calculeza ca raport intre veniturile nete din dobanzi si activele valorificabile totale.’)
‘maturitate’ ‘data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit etc.)
‘mijloc fix’ ‘conform Cod Fiscal – orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata în productia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriata tertilor sau în scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului;
‘modalitate de plata’ ‘tehnica de derulare si efectuare a unei plati.’)
‘Navlu’ ‘pretul pe care armatorul il pretinde navlositorului pentru transportul maritim sau fluvial, pe baza unui contract de transport
‘nerezident’ ‘conform Cod Fiscal -orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii;
‘numerar’ ‘mijloace de plata formate din monede si bancnote.’)
‘obligatiune’ ‘este un titlu de credit, hartie de valoare emisa de banci, stat sau agenti economici (deci si de societatile comerciale) care confera posesorului ei calitatea de creditor fata de institutia emitenta si care are dreptul sa primeasca pentru suma imprumutata un anumit venit fix sub forma de dobanda, de castiguri prin trageri la sorti sau sub ambele forme.
‘operator autorizat al arhivei’ ‘orice persoana fizica sau juridica autorizata sa inscrie in arhiva
‘operatiune triunghiulara’ ‘este operatiunea in care sint implicati trei parteneri comerciali inregistrati in scopuri de TVA, in trei state membre diferite ,iar marfurile circula direct de la furnizor la beneficiarul final
‘option’ ‘dreptul de a cumpara sau vinde marfuri
‘organizatie nonprofit’ ‘conform Cod Fiscal – orice asociatie, fundatie sau federatie înfiintata în România, în conformitate cu legislatia în vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial;
‘overdraft’ ‘descoperire de cont; facilitate acordata de banca clientilor sai persoane fizice sau juridice
‘paritate’ ‘curs de schimb.’)
‘participant’ ‘conform Cod Fiscal -orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare;
‘pasiv’ ‘totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic; contrapartida activului in cadrul bilantului.’)
‘Patrimoniu’ ‘totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.
‘pensia privata de urmas’ ‘suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5
‘pensie privata capitalizata’ ‘valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5
‘perioada asigurata’ ‘perioada pe parcursul caruia Asiguratorul, in schimbul incasarii primei de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si s-a platit prima de asigurare.
‘perioada de asigurare a polite’ ‘intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing.’)
‘perioada de generare a creante’ ‘intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare.’)
‘perioada de gratie’ ‘o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei, in care nu se aplica penalitati. polita ramane valabila in toata aceasta perioada
‘perioada de plata a primelor’ ‘perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare.’)
‘perioada de plata a rentelor’ ‘intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta
‘perioada decontata’ ‘perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate.’)
‘persoane afiliate’ explicatie vasta – conform Cod Fiscal – pentru detalii click aici
‘persoana fizica nerezidenta’ ‘conform Cod Fiscla – orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta;
‘persoana fizica rezidenta’ ‘conform Cod Fiscal – orice persoana fizica ce îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:a) are domiciliul în România;b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;c) este prezenta în România pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc în total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;d) este cetatean român care lucreaza în strainatate, ca functionar sau angajat al României într-un stat strain.Prin exceptie de la prevederile lit. a) – d), nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular în România, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental înregistrat în România, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain în România si nici membrii familiilor acestora;
‘persoana juridica româna’ ‘conform Cod Fiscla – orice persoana juridica care a fost înfiintata în conformitate cu legislatia României
‘persoana juridica straina’ ‘conform Cod Fiscla – persoana juridica straina – orice persoana juridica care nu este persoana juridica româna si orice persoana juridica înfiintata potrivit legislatiei europene care nu are sediul social în România;
‘PIN’ ‘numar de identificare personal; este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate.’)
‘plasament’ ‘investitie baneasca in active, actiuni, obligatiuni, bonuri, depozite etc., in vederea obtinerii de venit.
‘polita de asigurare’ ‘documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare
‘POS’ ‘terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.), conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii, inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar.
‘pret de piata’ ‘conform Cod Fiscla – suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent în acelasi moment si în acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în conditii de concurenta loiala;
‘prefinantare’ ‘alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
‘prejudiciu’ ‘vatamare corporala sau deces al unei persoane, cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul; avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau, produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
‘prerogativele managerului’ ‘activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale
‘prestatia de a da’ ‘indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real’)
‘prestatia de a face’ ‘indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare, un serviciu si, in general, orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ, cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real. Spre exemplu, prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut.
‘pret de cumparare (in cazul co’ ‘pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii.’)
‘pret de vanzare (in cazul cont’ ‘pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii.’)
‘prima de asigurare’ ‘suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate; astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3
‘prima esalonata’ ‘prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor.’)
‘prima unica’ ‘prima platita integral – in momentul incheierii contractului de asigurare – pentru toata perioada asigurata.’)
‘program de investitii financia’ ‘un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza.’)
‘proportia de alocare a primei’ ‘modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii.’)
‘procura’ ‘imputernicirea scrisa prin care o persoana fizica (mandantul) imputerniceste o alta persoana fizica (mandatar) sa o reprezinte, sa actioneze si sa inchieie in numele mandantului unele acte, sa ridice o suma de bani, etc.
‘proforma’ ‘copia unei facturi finale expediata clientului in avans -” factura de forma ” utilizata la exportul unor marfuri fara plata, cu valoarea utilizata doar pentru calculul taxelor vamale
‘proprietate imobiliara’ ‘conform Cod Fiscal – orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori încorporata într-un teren;
‘provizion’ ‘se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor.
‘punct mort’ ‘pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit.’)
‘rabat’ ‘reprezinta reducerea practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate a bunurilor comercializate, fata de clauzele prevazute in contract
‘ramura de activitate’ ‘Conform Cod Fiscal – totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace;
‘randament’ ‘raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament.’)
‘raport de gestiune’ ‘document ce reflecta evidenta operativa a marfurilor si ambalajelor din cadrul unitatilor dedesfacere cu amanuntul. Pote fi zilnic sau periodic, dupa cum stabileste conducerea societatii
‘raspunderea civila profesional’ ‘obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.
‘rata de baza a dobanzii’ ‘rata dobanzii anuale fixata de o banca
‘reescont’ ‘operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale; pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele
‘redeventa’ ‘conform Cod Fiscal – orice suma ce trebuie platita în bani sau în natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:a) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de înregistrari audio, video;b) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen,model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software.
‘regie’ ‘forma de unitate economica ce se ocupa de exploatarea de bunuri ale statului prin personalitate juridica proprie si gestiune separata de aceea a statului, dar legata intr-o masura mai mica de bugetul statului prin rezultatele financiare
‘registrul de casa’ ‘serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.
‘Registru inventar’ ‘este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor economica,conform posturilor din bilantul contabil. Elementele patrimoniale se inscriu in registrul-inventar pe baza listelor de inventariere sau alte documente justificative care atesta continutul fiecarui post din bilantul contabil.
‘Registru jurnal’ ‘este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sub forma articolelor (formulelor) contabile toate operatiile patrimoniale fie in ordinea cronologica a intocmirii documentelor justificative, fie in ordinea intrarii lor in unitatea patrimoniala.
‘renta’
‘suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului
‘rentabilitate’ ‘capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit
‘reprezentanti’ ‘proprietarul, actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul.
‘revolving’ ‘credit cu reinnoire automata’)
‘rezerva legala’ ‘suma constituita anual din profitul unitatii,in cotele si limitele prevazute de lege si din alte surse prevazute de lege
‘rezerva matematica’ ‘suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare.’)
‘rezident’ ‘conform Cod Fiscal – orice persoana juridica româna, orice persoana juridica straina având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, si orice persoana fizica rezidenta;
‘risc’ ‘eveniment viitor, posibil dar incert, avand drept consecinta o paguba.
‘risc asigurat’ ‘posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale
‘risc financiar’ ‘prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator
‘România’ ‘conform Cod Fiscal – teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora România îsi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora România îsi exercita drepturile suverane si jurisdictia în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international;
‘sacrificare de necesitate’ ‘cazurile de taiere sau ucidere obligata a animalelor care nu mai pot fi recuperate economic
‘schimb de actiuni’ ‘conform Cod Fiscal -operatiunea prin care o societate dobândeste o participatie în capitalul altei societati în asa fel încât dobândeste majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare în societatea respectiva, în schimbul emiterii catre participantii acesteia din urma, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentând capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb;
‘scont’ ‘operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o banca comerciala a unui efect de comert de la beneficiarul acestuia inainte de ajungerea la scadenta; banca plateste vanzatorului suma inscrisa pe efectul de comert
‘scrisoare de garantie bancara’ ‘forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale
‘sediul permanent’ explicatie vasta – conform Cod Fiscal – pentru detalii click aici
‘sindic’ ‘persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare; se mai numeste judecator sindic.’)
‘persoana desemnata de catre tr’ ‘Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. In acest caz
‘societate de leasing’ ‘societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim
‘societati in nume colectiv (S.’ ‘Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 – pentru a se putea incheia contractul de societate; capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura)
‘societate cedenta’ ‘conform Cod Fiscal – societatea care îsi transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activitatii sale;
‘societate beneficiara’ ‘conform Cod Fiscal – societatea care primeste activele si pasivele sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societatii cedente;
‘societate achizitionata’ ‘conform Cod Fiscal – societatea în care alta societate detine o participatie, în urma unui schimb de titluri de participare;
‘societate achizitoare’ ‘conform Cod Fiscal – societatea care achizitioneaza o participatie, din actiunile unei societati, în urma unui schimb de titluri de participare;
‘sold’ ‘suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati; soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti; soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul
‘solvabilitate’ ‘capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora.’)
‘subasigurare’ ‘situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat.’)
‘subcontractor’ ‘societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai.’)
‘suma asigurata’ ‘suma inscrisa in polita de asigurare pe care o primeste Beneficiarul in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare sau Asiguratul in cazul supravietuirii; in plus de aceasta
‘suma asigurata maxima actuala’ ‘valoarea maxima lunara a inventarului viu a tuturor declaratiilor lunare pe timpul perioadei de asigurare.’)
‘suma asigurata medie actuala’ ‘valoarea totala a inventarului viu din declaratiile lunare pe timpul perioadei de asigurare.’)
‘taxa de rascumparare’ ‘taxa aplicata daca contractul de asigurare a incetat sau s-a transformat intr-un contract cu suma asigurata redusa
‘titlul de valoare’ ‘Conform Cod Fiscal – orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale;
‘transfer’ ‘Conform Cod Fiscal – orice vânzare, cesiune sau înstrainare a dreptului de proprietate, precum si schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.
‘transfer de active’ ‘Conform Cod Fiscal – operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatii sale catre alta societate, în schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentând capitalul societatii beneficiare;
‘transportator’ ‘persoana juridica autorizata sa efectueze transporturi de marfuri sau de persoane pe teritoriul Romaniei sau in trafic international. Traznet – impactul nemijlocit al fulgerului cu diferite obiecte.’)
‘trata’ ‘instrument de plata si titlu de credit utilizat in relatiile internationale. Trata este un ordin scris, neconditionat, dat de tragator trasului, de a plati la vedere sau la un anumit termen de la vedere o suma de bani unei terte persoane, la ordinul acesteia sau la purator (cambie).
‘trend’ ‘tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic
‘trezorerie’ ‘departament financiar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul fondurilor.
‘utilizatorul (sau locatarul)’ ‘persoana juridica sau fizica/fizica autorizata
‘uzura’ ‘partea din insusirile tehnice si economice initiale al emijloacelor fixe, pierduta ca urmare a folosirii acestora, sub influenta factorilor naturali sau a progresului tehnic.
‘valoare de asigurare’ ‘limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare.’)
‘valoare de asigurare reala’ ‘pretul de cumparare al unui bun nou
‘valoare din nou’ ‘valoarea de comercializare din nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor
‘valoarea fiscala’ explicatie vasta – conform Cod Fiscal – pentru detalii click aici
‘valoare reziduala’ ‘valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre Utilizator.
‘valoarea justa’ ‘in contabilitate, este suma la care poate fi tranzactionat (schimbat) un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.
‘virament’ ‘mijloc de plata; operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client
‘volatilitate’ ‘variatie/fluctuatie a pretului unui instrument financiar.’);