C

Pentru a va fi mai usor sa intelegeti limbajul contabil, uneori neclar sau complicat, aveti la dispozitie un dictionar de termeni des intalniti in limbajul curent sau in documentele pe care le intalniti des in activitatea dvs.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

‘cadastru’ ‘Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta
‘caiet de sarcini’ ‘documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei.’)
‘cambie’ ‘este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar. Printre mentiunile obligatorii ale unei cambii se afla: denumirea cambiei, ordinul neconditionat de plata, numele trasului, indicarea scadentei (la vedere, la un anumit timp de la vedere, la un termen de la emiterea cambiei, la o zi fixa), indicarea locului unde trebuie facuta plata, numele aceluia la ordinul caruia sau la ordinul caruia se va face plata, data si locul emiterii cambiei, semnatura tragatorului. Pe langa aceste mentiuni obligatorii, cambia poate avea si o serie de mentiuni facultative (inserarea unor clauze).
‘cambie titlu de credit’ ‘= de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.’)
‘cambist’ ‘agent al unei institutii bancare specializat in comertul cu valuta.’)
‘capital’ ‘suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati.’)
‘capital angajat’ ‘capital imprumutat+capital propriu
‘capital curent’ ‘poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la ora actuala – pentru a evalua societatea se are in vedere principiul prudentei; – capitalul propriu sau activul net al unei societati cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului; – activul net contabil (ANC)= total active – total datorii
bg3,bg3

‘capital propriu’
‘activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor
‘capital social’ ‘valoarea bunurilor aduse ca aport in societate
‘capitalizare’ ‘crestere gradata prin adaugare; capitalizarea dobanzii este adaugarea automata a dobanzii la implinirea termenului de maturitate a unui depozit.’)
‘capitalizare bursiera’ ‘valoarea unui titlu sau a unui ansamblu de titluri asa cum rezulta din cotarea lor la bursa de valori’)
‘capitaluri proprii’ ‘capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat.’)
‘card bancar’ ‘card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri
‘cartea mare’ ‘se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic
‘cash collateral’ ‘depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului.’)
‘cash-flow’ ‘diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii; cash-flow brut este constituit din profit net
‘cass’ ‘principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii populatiei in Romania,sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice contribuie cu o suma proportionala cu vneitul lor,sistem care creeaza o solidaritate intre ei sanatosi si cei bolnavi,intre tineri si batrani.
‘cautiune’ ‘contract prin care o persoana numita fidejusor se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza
‘cec’ ‘inscris prin care proprietarul unor fonduri depuse la o banca da ordin bancherului sau sa plateasca la vedere o anumita suma de bani in favoarea unui tert sau in favoarea celui care da ordinul.’)
‘cec de calatorie’ ‘instrumente de plata in suma fixa emise de catre o banca si destinate de regula persoanelor care se deplaseaza in strainatate
‘cec in numerar’ ‘document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.’)
‘Centrala Riscurilor Bancare (C’ ‘Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri.’)
‘cenzor’ ‘persoana numita sa faca verificarea unei activitati.’)
‘certificat de asigurare’ ‘emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii.’)
‘certificat de depozit’ ‘hartii de valoare emise de catre o banca si care atesta depunerea unei sume de bani la o rata a dobanzii fixa pe o anumita perioada de timp; pot fi nominative
‘cesiune’ ‘reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. Acesta poate avea drepturi asupra salariului
‘cesiunea’ ‘dreptul Contractantului de a obtine credite bancare, garantand cu contractul de asigurare.
‘cheltuieli’ ‘sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale
‘cheltuieli deductibile’ ‘cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului
‘cheltuieli de livrare’ ‘cheltuielile de livrare includ costurile necesare pentru impachetare si ambalare
‘cheltuieli de productie’ ‘sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare
‘cheltuieli de repatriere’ ‘cheltuielile efectuate de turist dupa intreruperea de catre asigurat a derularii contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice
‘cheltuieli exceptionale’ ‘reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala
‘cheltuieli in legatura cu cura’ ‘tariful de piata pentru executarea acestui tip de lucrari.’)
‘cheltuieli inregistrate’ ‘in avans sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.’)
‘cheltuieli medicale’ ‘cheltuieli suportate de calator in urma unui accident de transport care au o legatura cauzala cu acesta
‘cheltuieli nedeductibile’ ‘sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.’)
‘cheltuieli tehnologice’ ‘cheltuielile directe de productie aferente productiei asigurate.’)
‘chitanta’ ‘document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.’)
‘cifra de afaceri’ ‘suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data. Serveste la masurarea volumului si a evolutiei activitatii comerciale a unei firme.’)
‘CIP’ ‘Carriage and insurance paid to – port paye – assurance comprise jusqu”a – fracht si asigurare platite pana la (…locul de destinatie convenit) Termen INCOTERMS Livrarea sub conditia CIP comporta pentru vanzator aceleasi obligatii care incumba acestuia conform termenului CPT
‘clauza’ ‘prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.’)
‘clauza suplimentara’ ‘amendament la o polita folosit pentru a adauga sau diminua protectia standard.’)
‘clearing’ ‘sistem de plata prin compensare, fara numerar.
‘coeficient de indatorare’ ‘indicator care caracterizeaza gradul de autonomie financiara a unei companii adica independenta sa fata de creditori. Se calculeaza ca un raport intre capitalurile proprii si datoria pe termen lung si mediu (sau datoria totala care cuprinde si pasivul exigibil pe termen scurt).’)
‘coeficient/indicator de lichid’ ‘aport care pune in evidenta, pornind de la bilantul unei companii, relatia care exista la un moment dat intre datoriile pe termen scurt inscrise in pasiv si totalul capitalurilor circulante care figureaza in activ.
‘colationare’ ‘confruntarea unei copii cu originalul.’)
‘comanda’ ‘document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.’)
‘comision’ ‘conform Cod Fiscal – orice plată în bani sau în natură efectuată către un broker, un agent comisionar general sau către orice persoană asimilată unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legătură cu o operaţiune comercială;
‘comision la administrarea cred’ ‘serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului sunt comisionate cu o suma din valoarea creditului.’)
‘comisionar’ ‘persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu
‘comitent’ ‘persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau
‘comodat’ ‘imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat.
‘compensare/clearing’ ‘procedeu de decontare intre doua sau mai multe parti
‘conosament’ ‘documentul aferent unei incarcaturi pe vas
‘consolidare’ ‘integrarea situatiilor contabile ale unei companii subsidiare /sucursale in bilantul grupului sau al societatii mama.’)
‘consortiu bancar’ ‘grupare non institutionala de banci care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client. Se foloseste mai frecvent termenul de pool bancar sau sindicalizare de credit.’)
‘cont bancar’ ‘aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca; contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment; in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda.’)
‘cont curent’ ‘mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.
‘cont de card’ ‘cont bancar aferent fiecarui card emis; functioneaza in regim de cont curent.’)
‘cont escrow’ ‘este un cont constituit ca garantie tinut de un tert dar nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor
‘contabilitate’ ‘ stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.
‘contabilitatea de gestiune’ ‘denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA¡: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor
‘continuitatea activitatii’ ‘impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate
‘Contul de profit si pierderi’ ‘cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.
‘Conturi inafara bilantului’ clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care nu apartin agentului economic, dar care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilant.
‘contract’ ‘act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice.’)
‘contract de achizitie publica’ ‘contract incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant si avand ca obiect furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executia de lucrari de constructii.
‘contract de asigurare’ ‘polita de asigurare, Conditiile generale si/sau speciale de asigurare, precum si anexele la Polita (Cererea de asigurare, Raportul inspectiei de risc, Specificatia, Fisele tehnologice, alte acte sau documente aditionale).
‘contract de asigurare cu suma’ ‘contractul de asigurare in care contractantul asigurarii decide incetarea platii primelor de asigurare iar contractul incheiat initial este modificat; in acest context
‘contract de asigurare liber de
plata primelor’
‘un contract de asigurare, de tip Unit Linked in care contractantul asigurarii inceteaza plata primelor de asigurare, iar contractul incheiat initial este modificat, astfel incat, suma asigurata sa fi ajustata la valoarea actuala a contului
‘contract de comision’ ‘contract comercial prin care Asiguratul (comitentul) preda Comisionarului spre comercializare (distributie) in sistem de custodie
‘contract de management’ ‘acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica
‘contract de optiuni negociabil’ ‘Produs bursier standardizat prin care cumparatorul optiunii isi cumpara dreptul de a se pronunta la scadenta sau pana la scadenta
‘contract de tip unit linked’ ‘un contract de Contul Contractantului Asigurarii (in cazul contractelor de tip Unit Linked): Un cont individual in care sunt varsate primele platite de contractantul politei si care este administrat de societatea de asigurari.’)
‘contract de transport de marfu’ ‘conventia incheiata intre un client si Asigurat pentru deplasarea in spatiu a marfurilor
‘contract futures’ ‘Un contract futures este un angajament standardizat între doi parteneri, un vânzător și un cumpărător, de a vinde, respectiv de a cumpăra un bun (mărfuri, acțiuni, valute, aur etc) la un preț stabilit în momentul încheierii tranzacției și cu executarea contractului la o dată viitoare
‘contract traditional’ ‘un contract care are doar componenta de protectie.’)
‘contractantul asigurarii’ ‘persoana care incheie contractul de asigurare si care se obliga sa plateasca primele de asigurare conform acestuia.’)
‘contractul colectiv de munca’ ‘se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau
‘contractul de calatorie ‘ ‘acordul de vointa dintre asigurat si turist
‘contract de leasing financiar’ ‘- orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;

c) utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcţionare maximă, exprimată în procente;

d) perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului;

‘contract de leasing operaţional’ conform Cod Fiscal – orice contract de leasing încheiat între locator şi locatar, care transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală, şi care nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la pct. 7 lit. b) – e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există atunci când opţiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului;
‘contribuţii sociale obligatorii’ conform Cod Fiscal –  orice contribuţii care trebuie plătite, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru protecţia şomerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale;
‘conventia „CMR”‘ ‘reprezinta „Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele”
‘cotatie bursiera’ ‘istarea la bursa de valori a pretului unei valori mobiliare (actiune, obligatiune, bon de trezorerie etc.)
‘creanta’ ‘dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia.’);
‘credit bancar’ ‘imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara. Creditele se definesc dupa durata, destinatie, garantiile aduse, moneda etc.
‘credit comercial’ ‘este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri
‘credit fiscal’ ‘Conform Cod Fiscal – o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în străinătate, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau aşa cum se stabileşte în prezentul cod;
‘credite angajate’ ‘suma totala la un moment dat a creditelor de orice fel inregistrate de o anumita persoana.’)
‘creditor chirografar’ ‘creditor care are prioritate in fata altor creditori in situatia lichidarii unei companii.’)
‘creditul punte’ ‘imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar
‘cuantumul prejudiciului’ ‘ reprezinta contravaloarea raspunderilor, costurile si cheltuielile in sarcina Asiguratului rezultate in urma producerii unui eveniment asigurat.
‘cupiura’ ‘unitate monetara inscrisa pe o moneda sau bancnota.’)
‘curs de schimb’ ‘pretul la care o valuta poate fi cumparata cu o alta.’)
‘Custode’ ‘persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare