A

Pentru a va fi mai usor sa intelegeti limbajul contabil, uneori neclar sau complicat, aveti la dispozitie un dictionar de termeni des intalniti in limbajul curent sau in documentele pe care le intalniti des in activitatea dvs.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

‘a fortiori’ ‘expresie din limba latina care inseamna „cu siguranta”
‘a posteriori’ ‘expresie din limba latina care inseamna „din ceea ce s-a concluzionat”‘)
‘a priori’ ‘expresie din limba latina care inseamna „inaintea oricaror fapte”
‘ab initio’ ‘de la inceput (latina).’)
‘ab intestat’ ‘ipoteza unei persoane decedate fara a dispune de patrimoniul sau prin testament; in acest caz opereaza succesiunea legala.’)
‘abandon’ ‘decizia de a renunta la un bun sau la un drept
‘abatere’ ‘din punct de vedere al marketing-ului, diferenta intre calitatea reala a unui produs si calitatea pe care trebuie s-o indeplineasca conform prevederilor normelor tehnice de calitate
‘abilita’ ‘a recunoaste unei persoane, in urma uneori a unui examen, o anume calificare
‘abitatie’ ‘dreptul de abitatie este un drept de uz care are ca obiect o locuinta. El confera titularului sau dreptul de a poseda si folosi acea locuinta proprietatea altei persoane
‘abjudecare’ ‘din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotarare judecatoreasca.
‘abrogare’ ‘anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispozitii legale
‘absorbtie’ ‘preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala
‘abuz’ ‘depasire a legalitatii, fapta ilegala
‘acceptant pentru onoare’ ‘tert care intervine pentru garantarea onorarii unei cambii in suferinta, acceptand acea cambie in locul trasului ce a refuzat acceptarea ei
‘accesiune’ ‘incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru
‘acciza’ ‘taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate.
‘achiesare’ ‘a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare
‘acont’ ‘parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte
‘acoperire bancara’ ‘garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale
‘acoperire la termen’ ‘o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de rambursare.’)
‘acoperire monetara’ ‘cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu scopul evitarii inflatiei prin excedent de moneda, respectiv mentinerea stabilitatii monetare
‘acord’ ‘consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic
‘acord barter’ ‘un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme
‘acord de cliring’ ‘acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur
‘acord swap’ ‘acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie
‘acreditare’ ‘imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare
‘acreditiv’ ‘modalitate de plata prin care cumparatorul rezerva o anumita suma de bani in numele furnizorului sau la unitatea bancara a acestuia din urma, in vederea achitarii marfurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate, atunci cand expedierea, executarea sau prestarea lor se face in conditiile convenite.
‘acreditiv cesionat’ ‘acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma
‘acreditiv cu plata diferata’ ‘acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile.’)
‘acreditiv revolving’ ‘forma de acreditiv care prevede realimentarea automata pe masura ce se consuma
‘acreditiv stand-by’ ‘acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar
‘act’ ‘document emis de o persoana fizica sau juridica
‘actionar’ ‘Persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni.’)
‘actionariat’ ‘totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii.’)
‘actiune’ ‘hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni
‘activ’ ‘se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele.’)
bg3,bg3

‘activ circulant’
‘numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate innumerar, in maxim un an , cum ar fi creantele, stocurle instrumentele financiare tranzactionabile.De regula activele curente nu sunt foarte profitabile, dar tind sa confere lichiditate si siguranta operatiunilor unei societati
‘activ comercial’ ‘acelasi lucru cu activ de exploatare.’)
‘activ curent’ ‘acelasi lucru cu active circulante’)
‘activ de exploatare’ ‘este format din activul circulant si imobilizari
‘activ fictiv’ ‘active care nu au existenta de sine statatoare
‘activ financiar’ ‘intr-o acceptiune larga, un activ financiar este un drept, in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu, privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani; sunt tranzactionate in cadrul pietei financiare
‘activitate’ ‘conform Cod Fiscal orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul obţinerii de venit;
‘active’ ‘totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic; in cazul unei banci activele sunt formate din totalitatea plasamentelor acesteia in credite
‘activitate dependentă’ ‘conform Cod Fiscal  – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare;
‘activitate dependentă la funcţia de bază ‘ ‘conform Cod Fiscal  – orice activitate dependentă care este declarată astfel de persoana fizică, în conformitate cu prevederile legii;
‘activitate independentă’ ‘conform Cod Fiscal  – orice activitate desfăşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă;
‘active fixe’ ‘sunt toate valorile economice imobilizate
‘active şi pasive transferate’ ‘conform Cod Fiscal  – activele şi pasivele societăţii cedente care, în urma fuziunii, divizării sau divizării parţiale, sunt integrate unui sediu permanent al societăţii beneficiare, situat în statul membru al societăţii cedente, şi care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de impozitare;
‘activitati cu risc major’ ‘acele activitati care, prin caracteristicile lor, antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire; aceste activitati pot fi, in intelesul prezentelor conditii de asigurare: sporturi care implica zborul (altul decat cel in calitate de pasager), sporturi acvatice (cu motor), alpinism, scufundari acvatice.
‘actuar’ ‘specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare
‘acumulare de capital’ ‘cresterea capitalului unei firme sau tari
‘adaosul comercial’ ‘suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata
‘ademptiune’ ‘luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu
‘adeverinta’ ‘dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt
‘adeziune’ ‘alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva
‘adunare generala’ ‘organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii; decide cu privire la problemele majore ale societatii, la planurile apropiate ori indepartate, la problemele ce se pot ivi in activitate si in tot ce priveste societatea in general
‘adunare generala a actionarilor’ ‘prescurtare AGA; cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni
‘AED’ ‘cod monetar ISO pentru dirham
‘affacturage’ ‘termen provenit din limba franceza, acelasi lucru cu factoring
‘afin’ ‘inrudit, ruda prin alianta
‘afretare’ ‘termen naval, inchiriere a unei nave comerciale pentru transportul marfurilor de la un port la altul
‘agent custode’ ‘agent de compensare si decontare colectiva
‘agent de asigurare’ ‘persoana fizica sau juridical abilitata in baza autorizarii asiguratorului, sa negocieze sau sa incheie, in numele si in contul Asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii.
‘agent de bursa’ ‘persoana numita de comitetul de bursa sa indeplineasca functia de intermediar ce inlesneste incheierea tranzactiilor la bursele de efecte
‘agentia de turism’ ‘unitatea specializata care ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.’)
‘agio’ ‘termen cu trei semnificatii: 1. adaos la valoarea nominala a unui titlu financiar; 2. prima platita pentru schimbul unei devize contra alteia; 3. adaos la un pret’)
‘agregat’ ‘un indicator sau marime statistica cu care se masoara, compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari, obtinut prin insumarea, dupa anumite reguli, a unor operatii, fluxuri sau rezultate economice realizate de agentii (unitatile) din tara respectiva
‘ajustare de valoare’ ‘expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei; prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul bilantului’)
‘al pari’ ‘la paritate, situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale
‘alienabil’ ‘care pot fi instrainate in conditii legale (despre bunuri drepturi)
‘alocatie’ ‘suma de bani provenita de la bugetul de stat, destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau colective
‘alonja’ ‘pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor succesive’)
‘amanet’ ‘contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor
‘ambalajele’ ‘obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului
‘amenda’ ‘sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.
‘AMEX’ ‘abreviere (din engleza) – „American Stock Exchange” (Bursa de Valori/actiuni din SUA)’)
‘amiabil’ ‘(despre litigii, conflicte) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica
‘amortisment’ ‘Operație financiară care constă în strângerea treptată a unei datorii
‘amortizare’ ‘partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata pe masura uzarii lor.
‘amortizare a cambiei’ ‘anularea pe cale judecatoreasca dupa o procedura speciala, a titlului cambial care a fost sustras, pierdut sau distrus, cu scopul de a da astfel posesorului acelui titlu posibilitatea de a-si exercita drepturile cambiale]
‘amortizare a capitalului social’ ‘operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari
‘amortizare a datoriei’ ‘plata treptata a datoriei (creditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare’)
‘amortizare accelerata’ ‘presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare
‘amortizare degresiva’ ‘presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor
‘amortizare lineara’ ‘presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor
‘analiza dosarului’ ‘completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut; se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii
‘anatocism’ ‘capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate
‘andosa’ ‘a indica, pe versoul unui cec, numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului
‘andosare’ ‘depunere de catre purtatorul unui efect de comert la ordinul sau, a semnaturii sale pe dosul efectului, pentru a transmite unei terte persoane creanta pe care o reprezinta. Andosarea este modalitatea fireasca de transmitere a unui efect de comert la ordin (titurile la purtator pot circula prin simpla inmanare).
‘angajament de plata’ ‘formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a)
‘anglo saxon’ ‘sistem contabil reprezentat în principal in SUA si Marea Britanie (dar nu numai); informarea contabil-financiara are un obiectiv precis si anume ea urmsreste sa serveasca interesele investitorilor; lucrarile contabile nu se desfasoara pe baza unor norme, principii si reguli stabilite prin lege, ci pe baza experientelor contabile indelungate.
‘aniversarea politei’ ‘fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare.’)
‘antecalculatie’ ‘calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari
‘antrepriza’ ‘Lucrare industriala.comerciala ,de constructii (lucrare propriu zisa)efectuata de intreprindere specializata.
‘anuitate’ ‘denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din „principal” (suma care se plateste din valoarea creditului) si „dobanda” (dobanda aferenta creditului).’)
‘apa de conducta’ ‘apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei. Prin instalatii de apa se inteleg urmatoarele: conducte de alimentare cu apa
‘ARB’ ‘Asociatia Romana a Bancilor. Asociatia Romana a Bancilor (ARB) Infiintata in 1991 este o asociatie profesionala non-profit care reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai in institutiile de credit. (http://www.arb.ro/).’)
‘arbitraj’ ‘operatiune combinata de cumparare si vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora
‘arhiva Electronica de Garantii’ ‘baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.’)
‘arhivare’ ‘se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului
‘articol contabil’ ‘este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei
‘articol contabil compus’ ‘este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers
‘articol contabil de stornare’ ‘serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.’)
‘articolul contabil simplu’ ‘este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.’)
‘asigurare’ ‘contractul de asigurare, reglementat de Polita, de Cererea-chestionar si Conditiile de asigurare, de Specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare.
‘asigurare de viata’ ‘un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului.’)
‘asigurare tip „toate riscurile’ ‘o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica)
‘asigurat’ ‘partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita
‘asigurator’ ‘societatea de asigurare.’)
‘asociere, fără personalitate juridică’ ‘conform Cod Fiscal –  orice asociere în participaţiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit, conform normelor emise în aplicare;
‘ATM’ ‘automat bancar care permite retragerea de numerar si alte tranzactii bancare electronice (plati de telefonie fixa sau mobila si a altor servicii de utilitati publice
‘audit’ ‘verificare a tuturor proceselor intr-o societate, in acest fel se poate analiza eficienta societatii
‘autoritate fiscală competentă’ ‘conform Cod Fiscal – organul fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, care au responsabilităţi fiscale;
‘aval’ ‘act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de giranti, garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert. Un efect de comert are o valoare cu atat mai mare, pentru a fi mobilizat, cu cat este acoperit cu mai multe semnaturi care garanteaza plata lui. Avalul in gaj este actul prin care imprumutatul da drept gaj bancherului sau efecte de comert carora le garanteaza plata prin andosare.
‘avans asupra marfurilor’ ‘credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. Se mai numeste Credit Lombard.’)
‘avans in cont curent’ ‘acordarea de catre un bancher clientului sau a unui credit pana la concurenta sumei pentru care acesta in urma si-a deschis contul curent. Se mai numeste overdraft.’)
‘avansuri de trezorerie’ ‘sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului
‘avertisment’ ‘sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara
‘aviz de credit’ ‘documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont
‘aviz de insotire’ ‘este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate cat si in relatia client-furnizor. Serveste ca document de descarcare/incarcarea a gestiunii