Echilibrăm balanța firmei tale


Am înțeles că implicarea, comunicarea clară și rapidă a informațiilor, sunt cele mai importante lucruri în parteneriatul cu clienții noștri interesați de contabilitate, și pentru asta lăsăm suficient timp colegilor noștri să se ocupe de îmbunătățirea permanentă a relațiilor.

Indiferent, că îți dorești să ne aduci absolut toate documentele și să uiți de problema contabilității, sau ai un întreg departament contabil care trebuie organizat, îți punem la dispoziție specialiștii potriviți, și ne asigurăm că primești la timp toate informațiile strategice de care ai nevoie. 

Ne asigurăm că îți înțelegem corect nevoile,  răspundem promt la întrebările tale, și ne asumăm furnizarea cu acuratețe a informațiilor.

De la noi te poți aștepta să facem lucrurile cât de bine putem, să facem lucruri mici care ne fac astăzi mai bun ca ieri, și să îți arătăm că ne pasă. 

Ne vom recunoaște și asuma greșelile, și vom găsi modalități de îndreptare a lor, tocmai pentru că ținem la parteneriatul nostru, și îl gândim pe termen lung.

Fii liber să acționezi!

Echilibrăm balanța firmei tale


Am înțeles că implicarea, comunicarea clară și rapidă a informațiilor, sunt cele mai importante lucruri în parteriatul cu clienții noștri, și pentru asta lăsăm suficient timp colegilor noștri să se ocupe de îmbunătățirea permanentă a relațiilor.

Indiferent, că îți dorești să ne aduci absolut toate documentele și să uiți de problema contabilității, sau ai un întreg departament contabil care trebuie organizat, îți punem la dispoziție specialiștii potriviți, și ne asigurăm că primești la timp toate informațiile strategice de care ai nevoie. 

Ne asigurăm că îți înțelegem corect nevoile,  răspundem promt la întrebările tale, și ne asumăm furnizarea cu acuratețe a informațiilor.

De la noi te poți aștepta să facem lucrurile cât de bine putem, să facem lucruri mici care ne fac astăzi mai bun ca ieri, și să îți arătăm că ne pasă. 

Ne vom recunoaște și asuma greșelile, și vom găsi modalități de îndreptare a lor, tocmai pentru că ținem la parteneriatul nostru, și îl gândim pe termen lung.

Fii liber să acționezi!

Informații care te pot ajuta

Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  precedent, respectiv 4,6581 la 31.12.2018). Astfel plafonul pentru anul 2019 este de 465.810 lei.

Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi este cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent – la 31.12.2018 a fost de 4,6639, prin urmare plafonul este de 4.663.900 lei).

După ce operatorul economic s-a dotat cu una sau mai multe case de marcat cu jurnal electronic, în practică se vor folosi următoarele declarații fiscale ce trebuie depuse la ANAF pentru diferite situații:

 • C801– Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • F4101– Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare și care au obținut avizul tehnic favorabil, în conformitate cu OPANAF 4156/28.12.2017 (anexa 2A);
 • F4102– Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate;
 • F4103– Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația aparatelor de marcat electronice (AMEF);
 • F4105– Notificare privind situația aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaționalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr. 4156/28.12.2017;
 • F4109– Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate;
 • A4200– Aplicație pentru validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conținând registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevăzut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la Ordinul ANAF nr. 146/2018;
 • A4203– aplicație pentru validarea fișierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale, altele decât cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conținând bonurile fiscale (secțiunea II.3) și raportul Z (secțiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ANAF nr. 146/2018.

Da – inventarierea anuală este obligatorie. Conform prevederilor legii contabilității, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

În situaţia în care entităţile nu au nici un salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

Limite încasări:

 • – plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Excepție: magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.

Limite plăți:

 • – plafon zilnic de 5.000 lei/persoană și nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Excepție: plăţi către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

Avansuri decontare:

 • – plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Prețul este valoarea la care se vând produsele și este influențat de mai mulți factori: situația pieței, prețurile practicate de competitori și multe altele. Costul de producție reflectă valoarea cheltuielilor angrenate pentru a obține produsul respective – cheltuieli care se pot atribui direct.

Activul net contabil este un indicator de bază al analizei financiare și este utilizat la estimarea valorii unei întreprinderi. Se calculează ca active minus datorii și, în teorie, este suma pe care acționarii/asociații întreprinderii ar primi-o în caz de lichidare (adică ceea ce rămâne din valorificarea activului, după plata datoriilor).

Din punct de vedere fiscal apare o restricție suplimentară reprezentată de pragul de 2.500 lei la înregistrarea unui mijloc fix.
Amortizarea contabilă este cea care apare în balanța de verificare. Registrul fiscal este registrul pe baza căruia se calculează amortizarea fiscală, conform precizărilor din Codul Fiscal. Amortizarea calculată astfel nu se înregistrează nicăieri, ea fiind utilizată doar la calculul impozitului pe profit.

Art. 144.4 din Legea societăților comerciale precizează că este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum acordarea de împrumuturi administratorilor.

Prevederea nu se aplică:

 • – în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
 • – în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării curente a activităţii sale iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile administratorilor decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea aplică aceleași condiții pe care le practică faţă de terţe persoane.

Da, din 2016 și administratorii pot beneficia de indemnizație de deplasare.

Da, sponsorizările se pot acorda atât în bani cât și în natură.

Din punct de vedere fiscal un activ se recunoaște ca și mijloc fix atunci când are o durată de utilizare mai mare de un an și o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei.