Avem grijă de echipa ta


Noi știm cât de importantă este legătura pe care ți-o construiești cu propria echipă, și am observat că lipsa de organizare în acest domeniu are implicații majore atât de ordin financiar cât și în relația cu salariații.

Am reușit să reducem drastic sau chiar să eliminăm acest risc, prin claritatea informațiilor transmise, ușurința comunicării și asigurarea respectării termenelor legale.

Ne ocupăm pentru tine de calculul salariilor, întocmirea, modificarea, încetarea contractelor de muncă, transmiterea informațiilor către Inspectoratul Teritorial de Muncă, reprezentare în caz de control, eliberarea de adeverințe angajaților, și în general de toate obligațiile pe care le ai ca antreprenor conform Codului Muncii.

Fii liber să acționezi!

Avem grijă de echipa ta


Noi știm cât de importantă este legătura pe care ți-o construiești cu propria echipă, și am observat că lipsa de organizare în acest domeniu are implicații majore atât de ordin financiar cât și în relația cu salariații.

Am reușit să reducem drastic sau chiar să eliminăm acest risc, prin claritatea informațiilor transmise, ușurința comunicării și asigurarea respectării termenelor legale.

Ne ocupăm pentru tine de calculul salariilor, întocmirea, modificarea, încetarea contractelor de muncă, transmiterea informațiilor către Inspectoratul Teritorial de Muncă, reprezentare în caz de control, eliberarea de adeverințe angajaților, și în general de toate obligațiile pe care le ai ca antreprenor conform Codului Muncii.

Fii liber să acționezi!

Informații care te pot ajuta

Începând cu 1 ianuarie 2019 salariul minim pe economie este diferențiat și ia urmatoarele valori:

 • – pentru angajații din construcții salariul minim brut pe economie este de  2080lei pentru un program normal de lucru, în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând  17,928 lei/oră;
 • – pentru angajații cu studii superioare încadrați în funcții pentru care se prevede nivel de studii superioare salariul minim brut pe economie este de 350 lei;
 • – pentru angajații care nu se încadrează la punctele anterioare, salariul minim brut pe economie este de 2080 lei.

Pentru salariul brut de 2.080 lei se plătesc următoarele:

 • – CAS (25%) – 520 lei;
 • – CASS (10%) – 208 lei;
 • – Impozit(10%) – 89 lei;
 • – CAM (2.25%) – 47 lei.

Pentru un salariu brut de 2.080 lei, un angajat cu funcție de bază însă fără persoane în întreținere încasează un salariu net de 1.263 lei. Pentru a plati un salariu net de 1.263 lei, angajatorul cheltuie 2.127 lei.

Cheltuiala cu diurna este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice. Cum indemnizația zilnică de delegare și detașare în România este 20 lei rezultă că nivelul maxim de deductibilitate este de 50 lei/zi (20 lei x 2,5).

În cazul în care angajatorul acordă o diurnă mai mare de 50 lei/zi, diferența între suma stabilită de societate și plafonul de 50 lei/zi va fi considerată, din punct de vedere fiscall, ca și venit de natură salarială, impozitată ca atare și supusă contribuțiilor sociale.

Tichetele de masă sunt scutite de taxe sociale salariale şi patronale, aplicându-li-se doar cota de 10% de impozit pe venitul salarial. Acesta se reține de la angajat.

Valoarea maximă a tichetelor de masă este de 15.18 lei.

Se pot acorda tichete de masă doar pentru zilele lucrătoare efectuate. Prin urmare, în zilelele de concediu nu se acordă tichete de masă. De asemenea nu se acordă pentru angajații care sunt în delegație și primesc îndemnizație de delegare.

Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucratoare.

Angajatorul este obligat să stabilească programarea pentru concediu de odihna astfel încat fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar.

Statele de plata se vor păstra pe o perioada de 50 de ani.

La angajarea fiecărui salariat elementele contractului de muncă se înregistrează în registru (REVISAL) și se transmit cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariatul în cauza.

Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

În cazul în care angajatorul decide să mărească salariul unui angajat (adăugarea de bonusuri/sporuri), acesta trebuie să încheie un act adițional la contractul individual
de muncă și să înscrie modificarea în REVISAL (Registrul general de evidență a salariaților) într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării.

Prevederea potrivit căreia, pentru a beneficia de concedii și indemnizații pe durata concediului medical persoana vizată trebuia să poată fi găsită la domiciliu sau, după caz, la adresa indicată, în intervalul de timp și în condițiile stabilite prin OUG 158/2005, a fost eliminată.

Regulamentul intern trebuie întocmit în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice.

Numărul minim de angajaţi pentru constituirea unui sindicat este de cel pușin 15 angajați din aceeași unitate.

Câștigul salarial mediu brut utilizat pentru fundamentarea  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este de 4.162 lei.

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme, adică sub -20°C, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

 • – distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb;
 • – acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
 • – asigurarea echipamentului individual de protecţie.

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Boala profesională este afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

Este un termen folosit în comerțul internațional, Ex-works sau Franco fabrica – traducându-se prin transportator angajat de cumpărător. Produsul și riscurile se transferă cumpărătorului, inclusiv plata transportului și costul asigurării de la poarta fabricii vânzătorului.

Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.

Deducerea personală se acordă persoanelor fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

 • – pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
 • – pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;
 • – pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;
 • – pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;
 • – pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus.

Bonus malus este un sistem prin care asiguratul se încadrează în una dintre: clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referință.

Adeverința medicală se eliberează de la medicul de familie și este valabilă 30 de zile.

Perioada de probă la angajare poate fi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.