Căutăm soluții optime pentru afacerea ta


La majoritatea firmelor din Romania cheltuiala numărul 1 ajunge să fie, nu rata la bancă, sau costul cu salariile, ci cuantumul impozitelor și taxelor.

Temerea că „mi se pot calcula impozite și taxe suplimentare”, datorită legislației stufoase, care lasă loc de interpretare din România, răpește o mare parte din energia antreprenorilor.

Apelarea la unul din „doctorii” noștri pe taxe și impozite, care să îți găsească rețeta fiscală potrivită, te poate scapa de această durere de cap, lasăndu-ți energia, timpul și fondurile necesare pentru a-ți dezvolta business-ul.

Fii liber să acționezi!

Căutăm soluții optime pentru afacerea ta


La majoritatea firmelor din Romania cheltuiala numărul 1 ajunge să fie, nu rata la bancă, sau costul cu salariile, ci cuantumul impozitelor și taxelor.

Temerea că „mi se pot calcula impozite și taxe suplimentare”, datorită legislației stufoase, care lasă loc de interpretare din România, răpește o mare parte din energia antreprenorilor.

Apelarea la unul din „doctorii” noștri pe taxe și impozite, care să îți găsească rețeta fiscală potrivită, te poate scapa de această durere de cap, lasăndu-ți energia, timpul și fondurile necesare pentru a-ți dezvolta business-ul.

Fii liber să acționezi!

Informații care te pot ajuta

Legislația fiscală permite deducerea TVA de pe bon dacă valoarea bonului este sub 100 euro, inclusiv TVA, și bonul are tipărit codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Așadar pentru achiziții sub 100 euro (la cursul valabil la data emiterii bonului) este suficient bonul, pentru restul este nevoie de factură.

Pentru a stabili creanțele fiscale statul are la dispoziție un termen de 5 ani (sau 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală). Termenul de prescripție va începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Da, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi (recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit).

Da, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a acestora, produse achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Da, potrivit prevederilor CF, acestea sunt deductibile, bineinteles acestea trebuind sa fie efectuate in scopul derularii activitatii companiei. Din 2016 este deductibila si diurna acordata administratorului.

Din punct de vedere fiscal, provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor sunt cheltuieli deductibile.

Certificatul de atestare fiscală reprezintă actul prin care un contribuabil vede exact care îi este situația fiscală, ce debite și ce accesorii are de plată.

Valabilitatea cerificatului de atestare fiscală este de 30 de zile de la data eliberării pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice este de 90 de zile de la data eliberării.

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Persoanele eligibile pentru acest sistem sunt persoanele înregistrate în scop de TVA, a căror cifra de afaceri în anul precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei și optează pentru acest sistem.

Contribuabilii care în 2018 au avut ca perioadă fiscală luna calendaristică și care nu au depășit cifra de afaceri de 100.000 euro și nici nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri, vor utiliza ca perioadă fiscală în 2019 trimestrul calendaristic.

În cele ce urmează dorim să vă prezentăm câteva pagini online de informare și verificare parteneri puse la dispoziția contribuabililor de către ANAF:

  1. Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare – click aici
  2. Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal – click aici
  3. Informații privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare – click aici
  4. Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați – click aici
  5. Obligații fiscale restante către bugetul de stat – click aici
  6. Verificare documente electronice eliberate în Spațiul Privat Virtual – click aici
  7. Validarea numărului de înregistrare pentru TVA – VIES – click aici 
  8. Verificare date de identificare, informații fiscale, bilanțuri, căutari după CUI sau după NUME și JUDEȚ (plătitor de TVA sau nu) – click aici
  9. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA – click aici
  10. Verificare cont IBAN de TVA (deschis la trezorerie) – click aici

Informații cu privire la creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal precum și alte detalii pot fi verificate online pe platforma “SPV – Spațiul Privat Virtual” pus la dispoziția contribuabilului de către ANAF.

Conform legii, nerespectarea obligației privind auditarea și a prevederilor referitoare la întocmirea și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate se pedepsește cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Beneficiari pot fi:
• – orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
• – instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile menționate mai sus;
• – de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite anterior;
• – orice persoană fizică cu domiciliul în România, a cărei activitate se desfășoară în unul dintre domeniile prevăzute mai sus, este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.