S-a simplificat obținerea șomajului tehnic cu bani de la Stat

Postat in:

March 31, 2020

Autor:

Contana

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
semi-cerc

1.Se reduce perioada în care Statul va rambursa firmelor sumele pentru șomajului tehnic
Angajatorul va încasa de la AJOFM indemnizațiile brute în maxim 15 de zile de la depunerea cererii.
Angajatorul trebuie să pregătească documentele începând cu 1 aprilie 2020, aferentă perioadei 16.03 -31.03.2020, urmând să le depună la AJOFM pentru a încasa banii în maxim 15 zile. (Clienții noștri vor fi contactați de către colegii pentru această procedură de depunere)
Astfel, angajatorii nu vor mai trebui să plătească din fondurile lor indemnizațiile nete, ci le vor putea plăti direct din banii încasați de la Stat.
2. Se renunță la condiția de a avea capacitate financiară pentru a plăti salariații și încasări în martie cu 25% mai mici decât în perioada ianuarie-februarie 2020
Se elimină cele două condiții necesare pentru ca angajatorii care își reduc doar activitarea să poate beneficia de șomaj tehnic pentru 75% dintre angajați, prin abrogarea integrală a art XI alin (3) din OUG 30/2020 care spunea că :
„ Pentru angajatorii menționați la alin. (2) lit. b), plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații. „
3. Se introduce posibilitatea de a se efectua plăți ale șomajului tehnic peste plafonul de 75%.
Dacă bugetul angajatorului permite acest lucru, va putea suplimenta indemnizația acordată de Stat cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75 % din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat.
4. Se introduce posibilitatea a de a acorda șomaj tehnic și sportivilor.
5.Șomaj tehnic – 75% din salariul mediu brut pentru anumite categorii
Alți profesioniști, cum sunt reglementați la art. 3 alin (2) din Codul civil, precum și peroanele care au încheiate convenții individuale de muncă conform Legii 1/2005 privind cooperația, pot beneficia în baza unei declarații pe propria răspundere de o indemnizație în procent de 75% din salariul mediu brut.
De aceeași indemnizație beneficiază și persoanele care obțin venituri exlusiv din drepturi de autor și drepturi conexe (75% din căștigul mediu brut = 75* 5.429 lei = 4.072 lei).
6.Se poate obține șomajul tehnic fără Certificatul de Situații de Urgență
Angajatorii care își întrerup total sau parțial activitatea, pot beneficia de șomaj tehnic pe baza unei declarații pe propria răspundere a angajatorului, fără a fi nevoie de Certificatul de Situații de Urgență.
7. Se va continua concediul pentru creștere copil
Prevederi noi pentru persoanele în concediu pentru creșterea copiilor pe perioada stării de urgență, chiar dacă se incheie termenul pentru acordarea acestuia (copilul a implinit 2 respectiv 3 ani).
8. Se extind zilele libere pentru supravegherea copiilor (L19/2020)
Se extind drepturile prevăzute de Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor și pentru alte unități de invățământ- unități de educație antepreșcolară , similar cu unitățile de invățământ.
9. Clarificări pentru persoane cu mai multe contracte de muncă
Dacă o persoană are mai multe contracte de muncă, și cel puțin unul cu normă întreagă se menține activ pe perioada stării de urgență, nu va beneficia de indemnizația de șomaj tehnic.
Dacă o persoană are mai multe contracte de muncă și toate se supendă pe perioada stării de urgență, va beneficia de indemnizația de șomaj la locul de muncă unde are drepturile cele mai avantajoase.
10. Continuare stagiu concedii medicale pe perioada suspendării
Perioada în care angajații sunt suspendați și angajatorul nu datoreaza contribuţia asiguratorie pentru muncă (CAM), constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției pentru concedii medicale (conform OUG 158/2005). Baza de calcul a indemnizației pe această perioadă o constituie salariul de baza minim brut pe țară.
11. Se introduce prevederea ca angajatorul are obligatța de a plăti salariatului indemnizația în termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea ei de la Stat.

Baza legală : în M.O nr. 262 din 31.03.2020 a fost publicată OUG 32/2020 care aduce modificări OUG 30/2020 în sensul completării și simplificării