ȘOMAJUL TEHNIC ÎN PERIOADA SITUAȚIEI DE URGENȚĂ

Postat in:

March 23, 2020

Autor:

Contana

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
semi-cerc

ȘOMAJUL  TEHNIC ÎN PERIOADA SITUAȚIEI DE URGENȚĂ

                Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.(1) lit.c) / Codul Muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, salariații vor beneficia de o indemnizație de 75% din salariul brut și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară (5429 lei*75% = 4072 lei max., aproximativ 2300 lei net).

 

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului  din anexa nr. 3.

 

De aceste prevederi pot beneficia salariații angajatorilor care se află în una din următoarele situații:

 1. Întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autorități, pe perioada stării de urgență, și dețin certificatul de situații de urgență.

 

Aceștia pot beneficia de plata indemnizației pentru toți salariații pentru perioada stării de urgență.

Angajatorii depun la AJOFM anexa 1 + anexa 3.

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea contractelor încheiate cu autoritățile publice nu se datorează pentru durata stării de urgență.

Certificatul de situații de urgență

Se acordă în condiții speciale doar în perioada în care starea de urgenţă este încă activă în România (la momentul actual, 30 de zile de la data de 16.03.2020 / Decret 195/2020) și vor fi valabile pe toată durata anului în care au fost emise;

Se aplică doar firmelor care au activitate principală în următoarele sectoare:

 1. a) transportul;
 2. b) turismul;
 3. c) horeca (hotel / restaurant / cafenea);
 4. d) organizări de evenimente;
 5. e) publicitate;
 6. f) învățământ privat și activități adiacente;
 7. g) industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;
 8. h) servicii destinate populației.

Prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/ (nu e încă funcțională) trebuie depusă o cerere online și pentru a dovedi necesitatea eliberării certificatului, trebuiesc încărcate online documente justificative.

           Dacă ai nevoie de ajutor și nu ești clientul nostru solicită o consultanță online cu unul din specialiștii din departamentul Fiscal : ovidiu.posteanu@contana.ro

Atenție, acest serviciu este tarifat.

 

 1. Reduc activitatea ca urmare a efectelor COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Aceștia pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Angajatorii depun la AJOFM anexa 2 + anexa 3 + declarația pe propria răspundere.

Pentru cei din această categorie, plata indemnizației se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere (model care urmeaza a fi publicat), din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

 • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale de către angajator.
 • Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale (declarația 112) aferente este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
 • Pentru indemnizația de șomaj tehnic nu se datorează Contribuția Asiguratorie pentru Muncă.
 • Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.
 • Plata indemizației se face în cel mult 30 zile de la depunerea documentelor.

 

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21.03.2020 neachitate până la încetarea măsurii nu se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere. Măsura prevăzută încetează în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgență. De asemenea, în această perioadă se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția celor stabilite prin horărâri judecătorești.

Dacă ai nevoie de ajutor și nu ești clientul nostru solicită o consultanță online cu unul din specialiștii din departamentul Fiscal : ovidiu.posteanu@contana.ro

Atenție, acest serviciu este tarifat.

Echipa noastră va contacta toți clienții existenți pentru a beneficia de obținerea indemnizației de șomaj tehnic pe perioada stării de urgență. (decizii, anexe, informare internă detaliată din 23.03.2020)

#contabiliilucreazădeacasă