Soluții alternative pentru păstrarea salariațiilor

Postat in:

March 19, 2020

Autor:

Contana

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
semi-cerc

Având în vedere situația existentă, și multiplele întrebări de la clienții noștri, în legatură cu acest subiect, colegii mei au creat un material, cu cele 9 alternative legale, pe care le ai în acest moment, care te pot ajuta să gestionezi mai bine relația cu salariații.

 1. Telemunca–lucrează de oriunde folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Se stabilește prin act adițional la contractul de muncă de comun acord cu angajatul – se plătește de către angajator.
 2. Munca la domiciliu– lucrează de la domiciliul declarat al salariatului. Se stabilește prin act adițional la
  contractul de munca de comun acord cu angajatul – se plătește de către angajator.
 3. Concediul fără plată– se aplică la cererea angajatului, angajatorul nu poate să solicite concediu fără
  plată. În acestă perioadă contractul de muncă este suspendat, angajatul nu primește salariu. Dacă trec trei luni de zile fără a obține venituri își pierde calitatea de asigurat.
 4. Concediul de odihnă-se aplică la cererea angajatului aprobat de angajator, poate fi executat și în avans cu acordul angajatorului.
 5. Zile libere plătite-unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor sub 12 ani / 18 ani în cazul celor
  cu dizabilități, înscriși într-o formă de învățământ. Se poate aplica doar dacă locul de muncă ocupat nu
  permite munca la domiciliu sau telemunca. Se plătește cu o indemnizație de 75% din salariul brut de
  încadrare, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, se achită de către angajator și se
  recuperează integral de la bugetul de Stat.(se așteaptă norme de aplicare în acest sens)
 6. Reducerea normei de lucru și reducerea salariului de încadrare – prin act adițional de comun acord cu angajatul.
 7. Din initiative angajatorului reducerea programului-de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână , cu
  reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare.
 8. Șomajul tehnic– se suspendă activitatea din inițiativa angajatorului. Pe durata reducerii și/sau a
  întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai
  desfășoară activitate, beneficiază de o îndemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică
  de 75% din salariul de bază corespunzator locului de munca ocupat.
  Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare salariații se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta
  având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.(se așteptă norme de aplicare în acest sens
  din partea guvernului pentru ajutorarea mediului de afaceri
  )
 9. Concediul medical in caz de carantina– Cod 07 – se plăteste o îndeminzație de 75% din media
  salariilor pe ultimele 6 luni – plătește angajatorul și se recuperează integral de la bugetul de stat.

  ***Ca o ultima soluție, vă aducem la cunoștință că se poate înceta contractul de muncă din inițiativa
  angajatorului pentru motive care nu țin de persoana salariatului.

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

În primul rând trebuie să existe o cauză reală și seriosă pentru care restructurați postul, acest motiv să fie notat într-o decizie internă (ex: Societatea trece printr-o perioadă de dificultăţi financiare – angajatorul nu mai poate să mențină unele posturi, din cauza cheltuielilor cu personalul; în cadrul societății a intervenit un proces de tehnologizare sau retehnologizare – se introduc utilaje performante , automate, care preiau din munca manuală, se introduc calculatoare la facturare cu imprimate; Angajatorul își reorganizeaza activitatea, etc…).

Anterior concedierii, aveți obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate,
compatibile cu pregătirea profesională. Daca nu există trebuie să oferiți o perioadă de preaviz de 20 zile
lucrătoare până la încetarea efectivă a contractului. În urma desfiinățrii postului salariatul beneficiază
de somaj.