Zile libere acordate părinților în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Postat in:

March 16, 2020

Autor:

Contana

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
semi-cerc

Stimați clienți și parteneri,

Pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ, părintele care stă acasă pentru supravegherea copilului beneficiază de o indemnizație pentru fiecare zi liberă care este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrate, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut (adică nu mai mult de 4.072 lei).

Prevederile se aplică părinților care au copii cu vârsta de până la 12 ani / copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de invățământ, și care datorită locului de muncă ocupat nu pot presta munca la domiciliu sau telemunca.

În acest sens zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți pe baza unei cereri depusă la angajator, insoțită de o declarație pe proprie răspundere a celuilat părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zilele libere ce i s-ar cuveni.

Sumele pentru plata indemnizației se decontează angajatorului din Fondul de garantare a creanțelor salariale numai pentru perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ.

Baza legală : Legea nr.19 / 14.03.2020 / M.O. 209 / 14.03.2020 [intră în vigoare : 17.03.2020]

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați