Legea privind internship-ul

Postat in:

October 15, 2018

Autor:

Contana

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
semi-cerc

Vă informăm că Legea 176/2018 introduce contractul de internship în domeniul raporturilor de muncă, prin care un intern se pregătește profesional și lucrează la o organizație gazdă(societate/instituție) în schimbul unei indemnizații de internship în următoarele condiții:
 

 • Durata contractului nu va depăși 720 de ore timp de cel mult 6 luni consecutive (cel mult 40 de ore pe săpămână, nefiind permise orele suplimentare), fără posibilitate de prelungire
 •  Indemnizația lunară de internship nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim pe economie, proportional cu numărul de ore efectuate
 • Internul trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani (sau prin excepție, 15 ani cu acordul părinților). Pentru internii sub 18 ani timpul de muncă nu va depăși 30 de ore pe săptămână și 6 ore pe zi, nefiind permise orele suplimentare.
 • Număr simultan de interni de cel mult 5% din numărul total al salariaților (sau prin excepție maxim 2 interni pentru firmele care au sub 20 de salariați)
 • Se interzice utilizarea contractului de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă
   
  Organizațiile gazdă:
 • Vor aproba și finanța din bugetul propriu programele de internship
 • Vor promova public (în scris și/sau online) progamele de internship, criteriile, calendarul și procedura internă de selecție, responsabilitățile și condițiile contractuale
 • Vor desemna îndrumători care vor coordona programul de internship, un îndrumător va coordona cel mult 3 interni
 • Vor transmite contractele în Registrul de evidență a contractelor de internship organizat de AJOFM cu zi înainte de începerea programului
 • Vor evalua internii în termen de 5 zile de la finalizarea programului, vor întocmi un referat de evaluare ce se va aduce la cunoștința internului în cel mult 7 zile de la finalizarea programului și vor emite internului un Certificat de internship.
   
  Pentru angajarea de interni în maxim 60 de zile de la finalizarea programului, firmele vor primi o recompensă de 1.000 euro pentru fiecare intern angajat cu condiția menținerii contractului pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni.
  Plata recompensei se va face după expirarea celor 24 de luni.