Servicii de contabilitate

Avantajele si beneficiile colaborarii cu firma noastra de contabilitate:
•    Nu lucreaza pentru tine o singura persoana ci o echipa cu o vasta experienta locala si internationala, in domeniul financiar, contabil, fiscal si managerial.
•    Un transfer consistent de cunostinte fiscale – noutatile legislative pe probleme specifice de contabilitate si fiscalitate iti vor fi aduse la cunostiinta in cel mai scurt timp. Pe langa informarea telefonica sau pe e-mail, adaptata la nevoile tale specifice, societatea noastra iti va trimite e-mailuri de informare cu privire la noutatile fiscale, cu extrase din lege si comentariile noastre facute intr-un mod foarte usor de inteles. Principalul nostru atuu, si principalul tau castig, este activitatea de optimizare / minimizare a impozitelor si taxelor.
•    Vei fi asistat cu ocazia oricarui control fiscal iar experienta noastra te va feri de eventualele abuzuri;
•    Confidentialitatea – iti este garantata prin contract;
•    Atitudinea profesionala – firma de contabilitate reprezentata prin persoanele ei angajate este raspunzatoare in fata legii, responsabilitatea pentru corecta tinere a contabilitatii si corecta aplicare a legislatiei financiar-contabile nemaicazand in sarcina administratorului. Toti clientii nostri sunt acoperiti de raspunderea contractuala;
•    Tarifele serviciilor noastre pot fi cu mult mai mici decat propriul departament de contabilitate. Platile efectuate catre o firma de servicii contabile vor fi decontate, evitand astfel impozitele in plus ce ar trebui efectuate in cazul unui contract de munca. Factura emisa de firma de contabilitate este deductibila in totalitate din punct de vedere fiscal.
•    Datorita experientei iti putem recomanda programele de evidenta contabila, gestiune, salarii si imobilizari cele mai potrivite pentru afacerea ta.
•    Vei putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real, iar noi vom adapta datele prezentate in functie de nevoile tale de informare.

Servicii generale si conexe de contabilitate oferite:

I. Servicii de contabilitate

1. Contabilitate de gestiune:
•    Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
•    Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
•    Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

2. Contabilitate financiara:
•    Calculul impozitului pe profit, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale; Atentie – a ramas obligatorie vizarea de catre un consultant fiscal a declaratiei 101 (declaratie anuala privind calculul impozitului pe profit).
•    Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
•    Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
•    Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
•    Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
•    Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti si transpunerea lor în bilant;
•    Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
•    Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
•    Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
•    Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
•    Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
•    Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
•    Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
•    Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
•    Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
•    Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.

3. Contabilitatea primara:
•    intocmirea registrului de casa;
•    intocmirea notelor de intrare-receptie;
•    intocmirea deconturilor de cheltuieli;
•    intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
•    intocmirea de dispozitii de plata / incasare catre casierie;
•    completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
•    intocmirea de state de plata, pontaje;
•    completarea registrului de evidenta a salariatilor.

Deasemenea, iti putem indruma personalul responsabil de intocmirea si prezentarea actelor primare, oferindu-i in scris instructiuni clare, referitoare la modul de lucru, si asigurandu-ne ca ne sunt respectate toate cerintele necesare unei bune comunicari / colaborari.

Serviciul de contabilitate primara poate presupune delegarea unuia dintre salariatii nostrii la sediul firmei tale si se tarifeaza suplimentar.

II. Alte servicii conexe celor de contabilitate:

4. Resurse umane
•    Intocmirea contractelor individuale de munca ;
•    Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca ;
•    Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor ;
•    Intocmirea adeverintelor de salariu;
•    Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
•    Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
•    Consultanta privind salarizarea;
•    Achizitii carti de munca;
•    Completarea cartilor de munca;
•    Depunerea cartilor de munca la ITM;
•    Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;
•    Intocmirea documentelor pentru obtinerea repartitiilor de la AJOFM;
•    Lista privind posturilor vacante obtinuta de la AJOFM;

5. Salarizare
•    Intocmirea statelor de plata;
•    Intocmirea dosarelor de pensionare;
•    Depunerea declaratiilor rectificative;
•    Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
•    Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
•    Calculul si evidenta concediilor de odihna;
•    Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
•    Intocmirea fisierelor pentru banci – plata pe card;
•    Plata salariilor pe card;
•    Calculul impozitelor pe salarii;
•    Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj.

6. Intocmire si depunere declaratii
•    Intocmirea dosarelor de personal;
•    Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM;
•    Intocmirea pontajelor;
•    Intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate;
•    Intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS;
•    Intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj;
•    Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru comisionul ITM