R

Pentru a va fi mai usor sa intelegeti limbajul contabil, uneori neclar sau complicat, aveti la dispozitie un dictionar de termeni des intalniti in limbajul curent sau in documentele pe care le intalniti des in activitatea dvs.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

‘rabat’ ‘reprezinta reducerea practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate a bunurilor comercializate, fata de clauzele prevazute in contract
‘ramură de activitate’ ‘Conform Cod Fiscal – totalitatea activului şi pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independentă, adică o entitate capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace;
‘randament’ ‘raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament.’)
‘raport de gestiune’ ‘document ce reflecta evidenta operativa a marfurilor si ambalajelor din cadrul unitatilor dedesfacere cu amanuntul. Pote fi zilnic sau periodic, dupa cum stabileste conducerea societatii
‘raspunderea civila profesional’ ‘obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.
‘rata de baza a dobanzii’ ‘rata dobanzii anuale fixata de o banca
‘reescont’ ‘operatiune efectuata de o banca centrala in vederea aprovizionarii cu mijloace banesti lichide a bancilor comerciale; pe baza vanzarii la banca centrala a unui portofoliu de efecte de comert scontate de ele
‘redeventa’ ‘conform Cod Fiscal – orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al oricăruia dintre următoarele:a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video;b) orice brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, proiect, desen,model, plan, schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori software.
‘regie’ ‘forma de unitate economica ce se ocupa de exploatarea de bunuri ale statului prin personalitate juridica proprie si gestiune separata de aceea a statului, dar legata intr-o masura mai mica de bugetul statului prin rezultatele financiare
‘registrul de casa’ ‘serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.
‘Registru inventar’ ‘este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor economica,conform posturilor din bilantul contabil. Elementele patrimoniale se inscriu in registrul-inventar pe baza listelor de inventariere sau alte documente justificative care atesta continutul fiecarui post din bilantul contabil.
‘Registru jurnal’ ‘este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sub forma articolelor (formulelor) contabile toate operatiile patrimoniale fie in ordinea
‘renta’ ‘suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului
‘rentabilitate’ ‘capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit
‘reprezentanti’ ‘proprietarul, actionarii si alte persoane alese sau numite in conformitate cu prevederile legale si autorizate sa reprezinte Asiguratul.
‘revolving’ ‘credit cu reinnoire automata’)
‘rezerva legala’ ‘suma constituita anual din profitul unitatii,in cotele si limitele prevazute de lege si din alte surse prevazute de lege
‘rezerva matematica’ ‘suma de bani pe care Societatea este obligata sa-i detina in orice moment pentru a face fata obligatiilor care-i revin conform contractului de asigurare.’)
‘rezident’ ‘conform Cod Fiscal – orice persoană juridică română, orice persoană juridică străină având locul de exercitare a conducerii efective în România, orice persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, şi orice persoană fizică rezidentă;
‘risc’ ‘eveniment viitor, posibil dar incert, avand drept consecinta o paguba.
‘risc asigurat’ ‘posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale
‘risc financiar’ ‘prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator
‘România’ ‘conform Cod Fiscal – teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mării teritoriale, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă, asupra cărora România îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional;