P

Pentru a va fi mai usor sa intelegeti limbajul contabil, uneori neclar sau complicat, aveti la dispozitie un dictionar de termeni des intalniti in limbajul curent sau in documentele pe care le intalniti des in activitatea dvs.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

‘paritate’ ‘curs de schimb.’)
‘participant’ ‘conform Cod Fiscal -orice persoană care este proprietarul unui titlu de participare;
‘pasiv’ ‘totalitatea obligatiilor ce ii revin unui subiect economic; contrapartida activului in cadrul bilantului.’)
‘Patrimoniu’ ‘totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.
‘pensia privata de urmas’ ‘suma de asigurare plus valoarea fondului de plasamente financiare care ii revin Beneficiarului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5
‘pensie privata capitalizata’ ‘valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care ii revine Asiguratului sub forma unei plati unice sau esalonat in planuri de pensie de 5
‘perioada asigurata’ ‘perioada pe parcursul caruia Asiguratorul, in schimbul incasarii primei de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat polita de asigurare si s-a platit prima de asigurare.
‘perioada de asigurare a polite’ ‘intervalul de timp egal cu perioada de valabilitate a contractului de leasing.’)
‘perioada de generare a creante’ ‘intervalul de timp pentru care s-a incheiat conventia cadru de asigurare.’)
‘perioada de gratie’ ‘o perioada de (in general 30 de zile) de la data stabilita initial ca zi de plata a primei, in care nu se aplica penalitati. polita ramane valabila in toata aceasta perioada
‘perioada de plata a primelor’ ‘perioada in timpul careia se efectueaza plata primelor de asigurare.’)
‘perioada de plata a rentelor’ ‘intervalul de timp ce debuteaza odata cu expirarea contractului. in acest interval Societatea plateste Asiguratului sau Beneficiarului renta
‘perioada decontata’ ‘perioada de timp pentru care s-a platit prima de asigurare si la sfarsitul careia se face regularizarea acesteia in functie de veniturile efectiv realizate.’)
‘persoane afiliate’ explicatie vasta – conform Cod Fiscal – pentru detalii click aici
‘persoană fizică nerezidentă’ ‘conform Cod Fiscla – orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă;
‘persoană fizică rezidentă’ ‘conform Cod Fiscal – orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:a) are domiciliul în România;b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin.Prin excepţie de la prevederile lit. a) – d), nu este persoană fizică rezidentă un cetăţean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetăţean străin care este funcţionar ori angajat al unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, un cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui stat străin în România şi nici membrii familiilor acestora;
‘persoană juridică română’ ‘conform Cod Fiscla – orice persoană juridică care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia României
‘persoană juridică străină’ ‘conform Cod Fiscla – persoană juridică străină – orice persoană juridică care nu este persoană juridică română şi orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în România;
‘PIN’ ‘numar de identificare personal; este un numar unic alocat de catre emitent titularului de card si care care ii confera acestuia din urma siguranta in accesarea terminalului bancar si care previne utilizarea cardului de catre persoane neautorizate.’)
‘plasament’ ‘investitie baneasca in active, actiuni, obligatiuni, bonuri, depozite etc., in vederea obtinerii de venit.
‘polita de asigurare’ ‘documentul emis de Asigurator in baza si cu respectarea prezentelor conditii de asigurare si a conventiei cadru de asigurare
‘POS’ ‘terminal bancar amplasat la comercianti (supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.), conectat la sistemul bancii printr-o linie telefonica si care permite efectuarea in timp real a autorizarii, inregistrarii si transferului de bani direct din contul cumparatorului in cel al vanzatorului cand plata este efecuata cu ajutorul unui card bancar.
‘preţ de piaţă’ ‘conform Cod Fiscla – suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în acelaşi moment şi în acelaşi loc, pentru acelaşi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiţii de concurenţă loială;
‘prefinantare’ ‘alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente.
‘prejudiciu’ ‘vatamare corporala sau deces al unei persoane, cu exceptia situatiilor in care vatamarea sau decesul a survenit din cauza si in cursul exercitarii atributiilor de serviciu decurgand dintr-un contract de munca sau de ucenicie incheiat de acea persoana cu Asiguratul; avarierea sau distrugerea de bunuri care nu apartin Asiguratului sau unui prepus al sau, produse in perioada de valabilitate a politei de asigurare.
‘prerogativele managerului’ ‘activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale
‘prestatia de a da’ ‘indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real’)
‘prestatia de a face’ ‘indatorirea subiectului pasiv de a efectua o lucrare, un serviciu si, in general, orice prestatie pozitiva in favoarea subiectului activ, cu exceptia transmiterii sau constituirii unui drept real. Spre exemplu, prestatia vanzatorului de a preda bunul vandut.
‘pret de cumparare (in cazul co’ ‘pretul prin care un unit este cumparat de catre contractantul asigurarii.’)
‘pret de vanzare (in cazul cont’ ‘pretul prin care un unit este vandut de catre contractantul asigurarii.’)
‘prima de asigurare’ ‘suma (in lei) ce trebuie platita de catre Contractant conform tabelului de prime in schimbul preluarii de catre asigurator a riscurilor asigurate; astfel prima de asigurare poate fi unica: Contractantul plateste anticipat o singura suma pentru intreaga perioada de asigurare sau fractionara: Contractantul plateste o suma fixa la interval de 3
‘prima esalonata’ ‘prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor.’)
‘prima unica’ ‘prima platita integral – in momentul incheierii contractului de asigurare – pentru toata perioada asigurata.’)
‘program de investitii financiare’ ‘un protofoliu cuprinzand diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurari conform unei strategii investitionale de baza.’)
‘proportia de alocare a primei’ ‘modul de alocare a primei de asigurare pe programe de investitii.’)
‘procura’ ‘imputernicirea scrisa prin care o persoana fizica (mandantul) imputerniceste o alta persoana fizica (mandatar) sa o reprezinte, sa actioneze si sa inchieie in numele mandantului unele acte, sa ridice o suma de bani, etc.
‘proforma’ ‘copia unei facturi finale expediata clientului in avans -” factura de forma ” utilizata la exportul unor marfuri fara plata, cu valoarea utilizata doar pentru calculul taxelor vamale
‘proprietate imobiliară’ ‘conform Cod Fiscal – orice teren, clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren;
‘provizion’ ‘se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor.
‘punct mort’ ‘pragul de activitate al unei companii de la care aceasta incepe sa produca profit.’)