G

Pentru a va fi mai usor sa intelegeti limbajul contabil, uneori neclar sau complicat, aveti la dispozitie un dictionar de termeni des intalniti in limbajul curent sau in documentele pe care le intalniti des in activitatea dvs.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

‘gaj’ ‘obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.’)
‘garantie’ ‘bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.’)
‘garantie bancara de buna execu’ ‘depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul caruia i s-a atribuit contractul de achizitie publica.’)
‘girant’ ‘persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert
‘goodwill’ ‘buna reputatie a unei companii, care poate fi calculata ca parte a activului unei companii, in mod separat de valoarea activelor tangibile, si integrata in valoarea de piata a acelei companii.