F

Pentru a va fi mai usor sa intelegeti limbajul contabil, uneori neclar sau complicat, aveti la dispozitie un dictionar de termeni des intalniti in limbajul curent sau in documentele pe care le intalniti des in activitatea dvs.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

‘factoring’ ‘forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita „aderent”
‘faliment’ ‘situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca; administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic.’)
‘FED’ ‘Federal Reserve System – ansamblu de institutii care isi asuma in Statele Unite functiile de banca centrala.’)
‘FIFO (primul intrat/primul iesit)’ ‘metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului lot evaluarea se face la costul de achizitie al celui de-al doilea lot intrat s.a.m.d. Metoda prezinta dezavantajul ca in perioadele de inflatie apare un profit brut mai mare decat cel real si unitatea va plati un impozit pe profit mai mare.
‘FMI’ ‘Fondul Monetar International – organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international.’)
‘fond de plasamente financiare’ ‘fondul asiguratului, format din partea de investitii alocata din prima de asigurare, si a carui valoare creste anual in functie de dobanda obtinuta de catre Societate.
‘fondul cinegetic al Romaniei’ ‘se compune din unitati de gospodarie cinegetica, denumite fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar si astfel delimitate, incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.
‘forfetare’ ‘1. impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila; 2. modalitate de finantare a comertului exterior care utilizeaza in mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operatiunile cunoscute de scontare; 3. operatia prin care o creanta in valuta este cumparata cu renuntarea la dreptul de regres asupra vanzatorului creantei.’)
‘formular de aviz de garantie’ ‘documentul doveditor al existentei unei garantii reale asupra unui bun
‘Franciza’ ‘conform Cod Fiscal – sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
‘fransiza’ ‘partea de dauna care ramane in sarcina Asiguratului si care se deduce din cuantumul despagubirii pentru fiecare eveniment asigurat.’)
‘fransiza temporala’ ‘perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in Polita
‘futures’ ‘operatiune comerciala cu valori mobiliare, valuta sau marfuri cu livrare/executare la un termen viitor.